De voorbereiding van het bouwproject Capellebeemden komt in een slotfase. Vanavond boog de gemeenteraad zich over de overeenkomst met bouwheer Kleine Landeigendom die naast de woongelegenheden tevens een ontmoetingscentrum zal bouwen. Omdat het gemeentebestuur de polyvalente zaal zal verwerven en beheren, werden de nodige afspraken in een overeenkomst gegoten.

Het dossier Capellebeemden sleept reeds tientallen jaren aan maar het gemeentebestuur blijft zich inzetten om dit mooie project tot een goed einde te brengen. De inspraakrondes en administratieve voorbereiding hebben de nodige tijd gevraagd: in 2015 werden de plannen ter goedkeuring voorgelegd aan de inwoners en verenigingen van Vorst-Meerlaar. Vervolgens werd de bouwvergunning in 2016 afgeleverd. Nadat vorig jaar een archeologisch onderzoek werd uitgevoerd, kunnen de voorbereidende grondwerken starten.

Het wooncomplex omvat 50 hedendaagse, comfortabele en betaalbare woongelegenheden. In de plannen is tevens een ondergrondse parkeergarage, een ontmoetingscentrum en handelsruimte voorzien. Dankzij een doordachte inplanting van de appartementen met functionele verhardingen en aangename groene plekjes, voelt het geheel niet beklemmend aan.

Ils van Hove (gemeenteraadslid en lid van de Raad van Bestuur Kleine Landeigendom): “Capellebeemden kadert in een ruimer project om de kwaliteit van het dorpscentrum van Klein-Vorst op te trekken. Zo is er gedacht aan een polyvalente zaal met bijhorende keuken, een café, verschillende vergaderruimtes en een gezellig dorpsplein. We creëren als het ware een dorp in een dorp. Daarnaast is er gekozen voor een klassieke bouwstijl, eerder aanleunend bij de pastorijstijl. Dit weerspiegelt het mooie, landelijke en groene karakter van onze gemeente.”

 De totale geraamde prijs voor de gemeente Laakdal bedraagt €1.951.220,53 (excl. BTW). De omgevingswerken zijn volledig ten laste van Kleine Landeigendom. Dit is het sluitstuk van ons bestuursakkoord waarbij we in elke deelgemeente een ontmoetingsruimte voorzien.

Gerda Broeckx (schepen van cultuur en locale economie): “Het ontmoetingscentrum is flexibel opgebouwd en kan zowel gebruikt worden voor eetfestijnen, culturele voorstellingen en andere evenementen. Ik ben ervan overtuigd dat deze ruimte het lokale verenigingsleven extra leven zal inblazen. In het project wordt er voldoende parkeerruimte voorzien voor zowel bewoners, bezoekers en lokale handelaars.”

Tine Gielis (burgemeester en schepen van dorpskernvernieuwing): “Naast Capellebeemden zal de pastorij gerestaureerd en herbestemd worden als dagopvang voor senioren. De parking aan de pastorij wordt tevens heraangelegd en uitgebreid. Hiervoor werden subsidies toegekend in het kader van het Merodeproject. Klein-Vorst zal dus een facelift ondergaan."

De kermis van Klein-Vorst zal begin oktober nog plaatsvinden op de site Witte School. Het grasplein werd alvast afgezet om de voorbereidende werken op te starten. De huidige parking blijft wel behouden zolang de bouw niet wordt aangevat. Het is de bedoeling dat het lastenboek voor de aannemer op gemeenteraad van december/januari wordt goedgekeurd zodat de gunning in het voorjaar kan gebeuren en de opstart van het project daarna volgt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.