Capellebeemden

We kijken uit naar de komst van Capellebeemden in Klein-Vorst. Hier houden we jullie op de hoogte over dit lopende project!

Ils Van Hove schetst de geschiedenis van dit project.

De mensen van Klein Vorst hebben er lang op moeten wachten maar op 10 augustus 2020 startte de aangestelde aannemer met de bouwwerken van Capellebeemden.  

Bijna niemand geloofde nog in het project maar wij zijn als gemeente blijven volharden en hebben telkens alle obstakels die we tegenkwamen stelselmatig aangepakt. Omwille van de lange duurtijd is een schets van de geschiedenis nuttig.

De sociale bouwmaatschappij, Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ) heeft de site “de witte school” zoals gekend door de mensen in Klein-Vorst, destijds gekocht van de gemeente met de bedoeling hier een aantal sociale koopwoningen te bouwen. Het toenmalige gemeentebestuur stelde als voorwaarde dat het geld van de verkoop opnieuw zou geïnvesteerd worden in een nieuwe zaal voor Klein-Vorst. Dit ter vervanging van het parochiecentrum dat inmiddels werd afgebroken. Met KLZ werd de afspraak gemaakt dat zij deze gemeenschapszaal zouden integreren in hun bouwproject en dat de gemeente die zaal nadien zou overkopen..

Er werden door KLZ de voorbije jaren verschillende plannen gemaakt in samenspraak met het gemeentebestuur en de verenigingen die er gebruik van gingen maken. Omwille van allerhande omstandigheden liep het project niet echt vlot. Aanpassingen in de wetgeving, veranderende noden van de verenigingen, de bouwnormen die steeds meer verstrengden,… Daar de gemeente geen bouwheer is waren we soms ook afhankelijk van beslissingen van derden.

Ondertussen is er door KLZ en het gemeentebestuur gestaag verder gewerkt en is bouwfirma Cordeel volop aan de slag. Er zullen 51 woningen/appartementen komen op de site met daarin een gemeenschapszaal en cafe geïntegreerd. Er zullen ook 3 kleinere handelspanden in onder gebracht worden. De bouwtermijn is vastgelegd op 720 kalenderdagen. Dit wil zeggen dat het project in de loop van 2022 gebruiksklaar zal zijn.

 

Ils Van Hove,

lid raad van bestuur Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Het project

Ter hoogte van de vroegere site van de Witte School naast de kerk wordt naarstig gewerkt aan het project 'Capellebeemden. Dit project omvat 51 woningen/appartementen, een ontmoetingscentrum, handelsruimtes en een ondergrondse parking. De werken zijn gestart in augustus 2020.

De plannen van dit project kwamen tot stand in samenspraak met de verenigingen van Vorst-Meerlaar. 

 

De woningen

 

Wie komt er in aanmerking voor de aankoop van deze woningen?

De kandidaten moeten aan 3 voorwaarden voldoen:

-          Ouder zijn dan 18 jaar,

-          een beperkt (gezamenlijk) inkomen hebben,

-          geen onroerende eigendom bezitten

Wie voldoet aan deze voorwaarden kan zich bij KLZ laten inschrijven in het register voor Laakdal. Zodra de woningen beschikbaar zijn worden alle kandidaten verwittigd worden en kunnen zij in aanmerking komen voor de aankoop van deze woningen/appartementen.

 

Neem contact op met Kleine Landeigendom Zuiderkempen indien je interesse hebt in een woning in dit project. De contactgegevens vind je op  www.klz.be/Over-ons/Contacteer-ons.

 

Een ontmoetingscentrum met tal van mogelijkheden

Het ontmoetingscentrum wordt het kloppend hart van Klein-Vorst. Het bevat een grote zaal van 350m². Deze zaal is geschikt voor allerlei doeleinden, vb. activiteiten van de lokale verenigingen, een babyborrel, een verjaardagsvat,... noem maar op!

In de kelder wordt een kleinere ruimte voorzien met een capaciteit van 100 personen. 

Het complex voorziet tevens een professionele keuken en een café met een buitenterras. Het gemeentebestuur zal de zalen en het café overkopen. Het beheer wordt overgelaten aan een concessiehouder. 

Handelsruimte

De handelsruimte die voorzien is in dit project is opsplitsbaar in twee kleinere ruimtes. Het handelspan zal via KLZ (Kleine Landeigendom Zuiderkempen) verkocht worden. Meer info via info@klz.be.

 

Parking

De inwoners van Klein-Vorst vragen zich allicht af welke invloed dit heeft op het parkeren in het centrum van hun dorp. 

Voor de bewoners zijn er 102 private parkeersplaatsen, waarvan er tachtig ondergronds zullen worden aangebracht. Er komen 43 parkeersplaatsen voor bezoekers. Daarvan zullen 16 parkeerplaatsen een semipubliek karakter krijgen en dus toegankelijk zijn voor iedereen. De overige 27 plaatsen bevinden zich op een openbare parking, die tevens kan omgevormd worden tot evementenplein. Naast het parkinggedeelte bevat het evemenentenplein ook een groene ontmoetingsruimte. Op deze manier schenken we Klein-Vorst een vernieuwd dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven mag zijn. 

Het gemeentebestuur maakt ook volop werk van extra parkeerruimte aan de overzijde van de Geelsebaan, langs de tuin van de pastorij.

Verschillende fases en timing

Het verloop van de werken ziet er als volgt uit:

  • augustus 2020: De eerstesteenlegging hebben we al achter de rug
  • oktober 2020: vloerplaat kelder
  • februari 2021: vloerplaat gelijkvloers
  • mei 2021: vloerplaat van de eerste verdieping
  • Juli 2021: Vloerplaat van de tweede verdieping
  • Oktober 2021: Aanbrengen van de gevelsteen en afronden van de dakwerken
  • Einde 2021 verwachten we dat de ruwbouw wind- en waterdicht zijn.
  • Najaar 2022: Oplevering van de werken
  • Voorjaar 2023: Verkoop van de woningen

Opendeurdag

Op zondag 15 januari 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur worden de deuren opengezet! 

Je kan langskomen om rond te kijken in verschillende types van appartementen. Zo heb je al enig idee over de afwerking van het project.

Ook het nieuwe ontmoetingscentrum kan die dag bezocht worden.