Nieuws

 In het kader van algemeen welzijn en veiligheid heeft de ambtenaar noodplanning van de gemeente Laakdal, Annelies De Peuter,…

Lees meer

 De oude gemeenteschool wordt omgevormd tot een culturele ontmoetingsplaats met multifunctionele vergaderzalen. Het plan om de…

Lees meer

Tijdens een met hoogdringendheid samengeroepen college op vrijdag 23 maart herverdeelde het college van burgemeester en…

Lees meer

Politiek spelletje kost de burger €3500 Dat Laakdal te kampen heeft met een generatieconflict is al langer geweten, maar wanneer…

Lees meer

Na de geplande ingrepen die het verkeer door Eindhout moeten afremmen, wordt ook het traject tussen Eindhout en Veerle…

Lees meer

Het traject tussen de woonkernen van Vorst en Eindhout zal volledig verkeersveilig gemaakt worden met de aanleg van een fietspad…

Lees meer

Het gemeentebestuur is blij te mogen meedelen dat er een nieuwe stap is gezet in de plannen over de herinrichting van de…

Lees meer

18 september 2011 was het net of gans Laakdal op volksverhuizing was. Er waren honderden getuigen van de lancering van het…

Lees meer

Het moest ervan komen. Er werd al langer aan onze mouw getrokken. Maar vanaf 6 april is het zover. Dan creëren we de…

Lees meer

Tijdens het voorbije weekend is Chiro Veerle verhuisd naar de oude toneelzaal van Vinea. Chiro Veerle kan 5 jaar gebruik maken…

Lees meer

 Donderdag 8 maart organiseert Vrouw & Maatschappij afdeling Laakdal een Ladies Night bij gastbedrijf Nike. De pijlers blijven…

Lees meer

De vzw Sport- & Speelpleinen baat al jaren een speeltuin uit in Eindhout, waar al veel generaties naar hartenlust gespeeld…

Lees meer