Nieuws

Van 4 tot en met 10 oktober vindt de handhavingsweek plaats. Naar jaarlijkse traditie neemt ook Laakdal neemt deel aan dit…

Lees meer

Organiseer je een culturele activiteit of een jongerenproject? Gemeente Laakdal steunt allerlei projecten en geeft Laakdalse…

Lees meer

Gemeente Laakdal werkt samen met verschillende Kempense partners actief aan een integrale aanpak van de verslavingsproblematiek.

Lees meer

Gemeente Laakdal en stad Geel engageren zich om samen een fietspad aan te leggen tussen Eindhout en Oosterlo. Op de gemeenteraad…

Lees meer

Op vrijdag 17 september start Bike2School. Bike2School wil 40% meer duurzame schoolverplaatsingen realiseren in 14 Kempense…

Lees meer

Voormalig schepen en gemeenteraadslid Stephanie ‘Nieke’ Fonteyn is afgelopen woensdag op  88-jarige leeftijd overleden. Nieke…

Lees meer

De Laakdalse sportieve jongeren kunnen tijdens de zomermaanden hun skate-, skeeler-, BMX- en/of stepvaardigheden bijspijkeren op…

Lees meer

Op 22 juni keurde de Laakdalse gemeenteraad het energie – en klimaatplan goed. De opmaak van het plan kadert binnen het…

Lees meer

Felix Vanbel (CD&V) stopt als gemeenteraadslid en geeft de fakkel door aan Annelies Van Sweevelt.   Vanbel kan terugblikken op…

Lees meer

Laakdal wil basisbereikbaarheid voor iedereen, jong en oud, onder alle omstandigheden, met of zonder handicap. Daarom…

Lees meer

De Laakdalse gemeenteraad heeft de ontbinding van de gemeentelijke jumelagecommissie goedgekeurd. Dit overlegorgaan bevorderde…

Lees meer

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Van 2…

Lees meer