De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven voor het plaatsen van voorlopig vaste bewakingscamera’s in niet besloten plaatsen. Tevens werd ook het camerareglement goedgekeurd.

Met de inzet van camera’s wil Laakdal het sluikstorten gerichter en strenger aanpakken. "Het probleem tast niet alleen het milieu aan, het kost handenvol geld en creëert ook heel wat ergernis bij de bevolking", aldus Klimaatschepen Benny Smets. "De tijdelijke vaste camera’s zullen daarom geplaatst worden op locaties waar overlast wordt vastgesteld of verwacht. Zo beseffen sluikstorters hopelijk beter welk fout gedrag ze vertonen en voelen ze financieel wat de gevolgen zijn van afval zomaar te dumpen."

De camera’s zullen worden ingezet in samenspraak met de lokale politiezone.

Burgemeester Tine Gielis: "Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel vormen voor een gerichte en efficiënte politie-inzet. Zo kunnen de overlastproblemen objectief worden waargenomen, preventief aangepakt worden en daders, slachtoffers en getuigen worden opgespoord."

  • Afvalbeleid