Dit najaar wordt er naast de Gemeentelijke Basisschool Eindhout een nieuwe turnzaal, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en judozaal gebouwd.

Klimaatvriendelijk
Benny Smets (schepen van Sport en Klimaat): “Judoclub Samurai krijgt een spiksplinternieuw judolokaal met cafetaria. Tijdens de bouw zullen de trainingen van judoclub Samurai doorgaan in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De Schans in Veerledorp. De nieuwe turnzaal zal na de schooluren ook gebruikt kunnen worden voor andere sporten om de piekmomenten in de sporthal op te vangen. Natuurlijk hebben we gekozen voor een BEN (bijna-energieneutraal) gebouw. Zo wordt het gebouw doorgedreven geïsoleerd, worden er zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd en tenslotte zal ook het regenwater gerecupereerd worden!”

Geen huurkosten en busvervoer
Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “Door de bouw van een nieuwe Buitenschoolse kinderopvang (BKO) vervallen de huurkosten van de huidige BKO. Bovendien is de verbinding met de school heel eenvoudig waardoor er ook geen busvervoer meer hoeft te worden voorzien. Dit is niet alleen financieel voordelig meer ook goed voor het milieu!”

Duurzame mobiliteit
Frank Sels (schepen van Mobiliteit): “In de open zone naast het gebouw wordt er ruimte voorzien om te parkeren. Het grasveldje wordt deels bebouwd en deels mee ingenomen door de parking. Zo zullen er 36 parkeerplaatsen worden voorzien in waterdoorlatende klinkers. Een eventueel  tekort aan parking op piekmomenten zal opgevangen worden door een Kiss & Ride-strook te voorzien in de Schoolstraat. Maar we zetten natuurlijk vooral in op duurzame mobiliteit. Om dit te stimuleren, rollen wij in samenwerking met IOK in het najaar een nieuw project uit, nl. het buck-e-project. Dit beloningssysteem met chipherkenning beloont de kinderen die met de fiets te voet naar school komen met dukaten die zij o.a. bij de lokale handelaars of op de kermissen kunnen inruilen.”

Win-winsituatie
Tine Gielis (burgemeester): “In een volgende fase zal de huidige turnzaal een andere invulling krijgen. Deze denkpiste zal in samenspraak met het schoolteam gebeuren. Een deel van de kostprijs van dit bouwwerk wordt gesubsidieerd door Agion. Hiervoor werd in 2011 al een subsidiedossier aangevraagd en is in mei 2020 toegezegd. Het is een uniek project want door de BKO, de school en de judo te huisvesten onder één dak kan zij zowel tijdens als na de schooluren heel gemakkelijk samenwerken en gebruik maken van de verschillende ruimtes. Het is dus een win-winsituatie voor iedereen!”