Tijdig actie ondernemen tegen mogelijke komst leidingstraat

Na het burgeroverleg met viroloog Marc Van Ranst was de agenda van het overleg volledige coronaproof.

De plannen over een leidingstraat die mogelijks onze gemeente doorkruisen houdt heel wat inwoners bezig. In december keurde de Vlaamse regering de startnota goed waarop iedereen nu kan reageren. Deze startnota bevat nu drie mogelijke tracés waarvan twee trajecten onze gemeenten doorkruisen. Departement Omgeving contacteert zelf de betrokken eigenaars. Toch kozen we ervoor om reeds een burgeroverleg te organiseren over dit thema. Het is namelijk van belang om nu te reageren indien u bezwaar maakt van de komst van de leidingstraat.

Kort samengevat.

Inkijken van de documenten kan:

-          Online: omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

-          Na afspraak op het gemeentehuis

Heb je een vraag?

-          Stel je vraag aan het Departement Omgeving: omgevingsplanning@vlaanderen.be of 02 553 38 00

-          Stel je vraag een de gemeentelijke diensten: omgeving@laakdal.be

-          Aan Vlaams parlementslid Tinne Rombouts: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be

-          Ook onze mensen helpen je graag: info@laakdal.cdenv.be 

Wil je reageren op de startnota? Aarzel niet! Er zijn allerlei mogelijkheden:

-          Via het digitaal invulformulier: omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

-          Stuur een brief naar

Departement Omgeving, Afdeling GOP
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel

-          Geef je brief af op het gemeentehuis

 We moedigen iedereen aan om zijn/haar reactie ook te bezorgen aan de gemeente. Dit kan via omgeving@laakdal.be.  Ook het gemeentebestuur zal een advies overmaken.  In ons overleg werd ook duidelijk dat het niet voor iedereen evident is om werk te maken van een reactie. Het zou bijzonder jammer zijn dat uw reactie uitblijft als u hier niet aan kan beginnen.  Vraag hiervoor zeker hulp op de gemeente of bij een van onze mensen! (info@laakdal.cdenv.be).  

Het departement Omgeving organiseert ook online infomomenten. Hiervoor dient u in te schrijven. We stellen vast dat de infomomenten snel vollopen. Vermoedelijk komen er nog extra data bij. U kan ook deze informatie terugvinden via deze link. Daar vindt u ook een link om in te schrijven. Neem ook hiervoor gerust contact op als dit niet lukt.

Ook vanuit de gemeente zullen er infomomenten volgen aan de specifieke doelgroepen. Op 29 maart staat een extra adviesraad gepland voor de landbouwraad en GECORO. De terechte tip om ook een infomoment te geven voor de andere getroffen burgers wordt bekeken.

Kent u mensen die deze informatie nuttig zouden vinden of die niet handig zijn met alle online kanalen? Bezorg hen dan gerust deze informatie of bezorg ons de contactgegevens van deze personen.

 

Herhuisnummering: Noodzakelijk kwaad of levensnoodzakelijk?

Deze discussie ging wel heel eenvoudig. Alle aanwezigen waren het er over eens. Eenzelfde huisnummer voor iéder adres in onze gemeente kan op jullie volmondige steun rekenen. Ook al betekent dit dat er een herhuisnummering aan gekoppeld zal worden, want ook die is nodig in verschillende straten.

 

 

Bewoners Kapellestraat kaartten de leefbaarheid in hun straat aan

De leefbaarheid in de Kapellestraat stond terecht op de agenda van ons burgeroverleg. De verschillende bouwwerven, het vele verkeer én het extra sluipverkeer maakt de verkeerssituatie onveilig.  De omwonenden gaven allerlei argumenten.  Onze partij erkent dat dit probleem al lang op tafel ligt en er een hogere versnelling moet geschakeld worden. De aanwezige bewoners hebben ook een duidelijke oproep gedaan om een proefopstelling uit te proberen om eenrichtingsverkeer uit te proberen in hun straat.

Uiteraard zijn we afhankelijk van allerlei factoren, maar we gaan het engagement aan om stappen te zetten en dit punt binnen een periode van vier maanden opnieuw te agenderen op ons burgeroverleg. En als wij het niet doen… dan reken ik er op dat de bewoners stevig aan onze mouw trekken.

 

Wil jij ook een punt op de agenda van ons burgeroverleg plaatsen? Aarzel dan niet en surf naar ons online formulier.

Tot binnenkort!

Stein Voet

CD&V Laakdal

 

 

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties