Sammy Mahdi, onze nationale voorzitter, wijst het voorstel van Minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers (Open VLD) om gemeenten gedwongen te doen fuseren na 2024 af. 

Het huidig Vlaams regeerakkoord voorziet in de mogelijkheid tot vrijwillige fusies voor gemeenten, waarbij gemeenten die vrijwillig tot een fusie wensen over te gaan financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid, een expliciete eis en verwezenlijking van cd&v tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen.

Geef gemeenten vertrouwen!

Voor cd&v zijn gedwongen fusies een fausse bonne idée: “Vlaanderen moet onze gemeenten geen huwelijkspartner opleggen. Als een gemeente goed draait, geen schuldprobleem heeft en inwoners tevreden zijn, wie is de Vlaamse overheid dan om zich te komen moeien? Geef gemeenten het vertrouwen om aan hun toekomst te werken en maak van onze landelijke gemeenten geen zielloze voorstadparkings door hen samen te duwen met een grotere stad”, stelt Sammy Mahdi.

Cd&v staat open voor schaalvergroting, maar gemeenten moeten daarbij mee aan de knoppen kunnen zitten. “Wie wil fuseren, moet dat kunnen maar laat gemeenten hun eigen partner kiezen op basis van de specifieke noden en wensen die gemeenten en hun inwoners hebben. Van gedwongen huwelijken komt vaak niets goeds, waarom zouden we onze gemeenten dan met één simpele pennentrek vanuit de Vlaamse overheid verplichten om gedwongen te huwen met gemeenten waarmee ze helemaal geen relatie of voeling hebben? We moeten af van die verregaande drang om als overheid altijd maar nieuwe regeltjes te maken, alles zélf te willen bepalen en alle vrije initiatief of verantwoordelijkheid te beknotten louter en alleen om onze samenleving in een keurslijf te duwen. Voor dat soort van etatiserend en betuttelend Vlaanderen passen wij”, stelt Sammy Mahdi.

Ook draagvlak kan je niet decreteren vanuit een centrale overheid. Fusies moeten tot stand komen op basis van de realiteit op het terrein, groeiend van onderuit en gedragen worden door de bevolking. In dit alles ligt een essentiële rol voor de lokale besturen zelf. Enkel dan kan een fusie de gewenste resultaten opleveren en een antwoord bieden op de uitdagingen die sommige lokale besturen hebben. 

Bovendien dreigen in een verplichte fusieoperatie heel wat gemeenten toegevoegd te worden aan een centrumstad of grotere stad, wat een bedreiging dreigt te vormen voor de identiteit van heel wat gemeenten. 

Landelijke gemeenten willen hun eigenheid bewaren en hun landelijkheid beschermen

Dat doe je niet door hen tegen hun wil te laten opslorpen door steden en dan maar te hopen dat die steden bereid zijn om de landelijkheid van de dorpen verder te ontwikkelen en voldoende te investeren in basisinfrastructuur op het platteland. Wie met een stad wil fuseren, moet dat kunnen. Maar laat lokale besturen de beoordeling maken of ze hun eigen identiteit kunnen behouden in een groter geheel. Zomaar zonder enige garantie van bovenaf gemeenten en steden beginnen samen te duwen, is de snelste manier om onze landelijkheid in Vlaanderen compleet weg te maaien en van onze dorpen zielloze plekken te maken”, sluit Sammy Mahdi af.

Een statement van onze voorzitter dat wij vanuit Laakdal ten volle willen steunen. Cd&v lijkt zo stilaan de enige partner in de Vlaamse regering die de gemeenten het vertrouwen schenkt. Wij staan volledig achter deze houding.

  • Lokale besturen
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties