Laakdal wil een toegankelijke en duurzame gemeente zijn voor alle actieve weggebruikers en investeert daarom in comfortabele voet – en fietspaden. Tijdens deze legislatuur staan meer dan 10 projecten op stapel; het gemeenbestuur trekt maar liefst 456 339,40 euro uit voor dit renovatieproject.

Plan van aapak
Om de toestand van de voet – en fietspaden in kaart te brengen, heeft de technische dienst eerst een inventaris opgemaakt met beschrijvingen en foto’s van de paden. Op basis van deze inventaris en de gebruiksintensiteit zal het Schepencollege de prioriteiten aanduiden. Het voetpad in de dorpskern van Vorst-Meerlaar staat als eerste op de planning.

Tine Gielis (burgemeester en schepen van Openbare werken): “De meest acute paden worden het eerst aangepakt. De kleinere opdrachten worden in eigen beheer uitgevoerd, de grote projecten gebeuren door een aannemer. Op deze manier waken we erover dat de werken niet te lang duren en dat we de verkeershinder tot een minimum kunnen beperken.”

Duurzame mobiliteit
Een wandel – en fietsvriendelijke gemeente biedt heel wat voordelen: er is meer leven op de straat, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid en properdere lucht. Niet meer dan logisch om volop te kiezen voor de voetgangers en fietsers.

Frank Sels (schepen van Mobiliteit): “Als we in Laakdal meer inwoners te voet of met de fiets naar de winkel, school, sportclub, … willen, dan moeten wij durven investeren in toegankelijke, comfortabele en veilige voet- en fietspaden. Ik ben dan ook verheugd dat wij uiteindelijk werk kunnen maken van een nieuw voetpad tussen Ham en Hoogstraat, een vernieuwing van het voetpad op de Geelsebaan tussen De Kruimel, Carrefour en de Kerk. Ook kunnen we nu werk maken van de opwaardering van sommige trage paadjes en missing links.

Toegankelijk Laakdal

Raf Moons (schepen van Welzijn): “Helaas liggen momenteel niet alle paden er goed bij en dat geeft vaak problemen, in het bijzonder bij verplaatsingen met de kinderwagen, rolstoel of rollator. Hieraan willen we iets doen! Het uitgangspunt is het creëren van vlakke toegankelijke voetpaden. Onze gemeente heeft zo veel moois te bieden: dat moet vlot bereikbaar zijn voor iedereen.”