Van 4 tot en met 10 oktober vindt de handhavingsweek plaats. Naar jaarlijkse traditie neemt ook Laakdal neemt deel aan dit initiatief van Mooimakers. Het gemeentebestuur drijft de controles op en vraagt zo extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil.  

Waarom een strijd tegen sluikstort en zwerfvuil?

  • Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden.
  • Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.
  • Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage.
  • Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

Bewakingscamera in de strijd tegen zwerfvuil
Gezien de pakkans door traditioneel fysiek toezicht door bevoegde personen eerder klein is, gebruikt Laakdal sinds dit jaar een tijdelijke vaste bewakingscamera. Met de inzet van camera’s wil men het sluikstorten gerichter en strenger aanpakken. De tijdelijke vaste camera’s worden daarom geplaatst op locaties waar overlast wordt vastgesteld of verwacht. De camera’s zullen worden ingezet in samenspraak met de lokale politiezone. 

Burgemeester Tine Gielis: “In het zonaal politieplan staat dat de politie wenst bij te dragen tot de realisatie van een leefbare buurt. Eén van de prioritaire thema’s is de aanpak van fysieke overlast in de publieke ruimte zoals sluikstorten, wildplassen en verstoren van de openbare ruimte, maar tevens tijdelijke fenomenen zoals hondenpoep of diefstal op de begraafplaatsen. Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel vormen voor een gerichte en efficiënte politie-inzet. Zo kunnen de overlastproblemen objectief worden waargenomen, preventief aangepakt worden en daders, slachtoffers en getuigen worden opgespoord.”