Gemeente Laakdal wil het lokaal verenigingsleven ondersteunen en voorziet vanuit het Vlaamse noodfonds middelen om samen door de crisis te komen. Met een injectie van 165.914 euro wil het bestuur de lokale socio-culturele-, sport- en jeugdverenigingen ondersteunen. De gemeenteraad boog zich vanavond over de verdeelsleutel.  

Jurgen Mensch (schepen van financiën): “De coronacrisis hakt er serieus in bij lokale verenigingen. Lokale sportwedstrijden, optredens, eetfestijnen en allerlei cursussen werden afgeblazen. Dat is een streep door de rekening van vele verenigingen die hun inkomsten meestal halen uit deze activiteiten. Om hen te ondersteunen kende de Vlaamse Regering elke Vlaamse gemeente een subsidiebedrag toe, op basis van het aantal inwoners. Laakdal heeft een budget van 165.914 euro gekregen.” 

Burgemeester Tine Gielis: “Het Laakdals verenigingsleven is sterk en dynamisch maar krijgt zware klappen. Als lokaal bestuur willen we ons rijk sociaal weefsel beschermen en hen meer ademruimte geven zodat ze hun activiteiten terug kunnen opstarten. Samen met de betrokken deskundigen, adviesraden en via lokale bevragingen, werd een draagvlak uitgewerkt om zoveel als mogelijk Laakdalse verenigingen die te lijden hebben aan de coronacrisis te ondersteunen.” 

Concreet werden 4 ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt:

  1. Elke erkende Laakdalse vereniging kan een extra subsidiebedrag verkrijgen. Het bedrag wordt berekend op basis van de jaarlijkse gekende subsidieverdeling. Hiervoor moeten zij voor 31/03/2021 enkel een vereenvoudigde aanvraag indienen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €101.914.
  2. De erkende jeugdverenigingen werden in 2020 omwille van Corona geconfronteerd met onvoorziene uitgaven voor hun jeugdkampen. Gezien de cruciale rol die deze verenigingen opnemen in de noodzakelijke opvang van kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties in 2020 wordt een extra steun van €500 per jeugdbeweging voorzien. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €4000.
  3. Jaarlijks maken heel wat (erkende en niet-erkende) verenigingen gebruik van de gemeentelijke uitleendienst. Op basis van de gegevens van de uitleendienst en in samenspraak met de diensten jeugd, cultuur en sport wordt een bedrag gereserveerd voor het aanvullen en verbeteren van het uitleenmateriaal waar deze verenigingen gebruik van maken. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €10 000.
  4. Elke inwoner snakt ernaar om in 2021 terug deel te kunnen nemen aan het publieke leven,  uiteraard steeds op een veilige manier. Wanneer er opnieuw evenementen, open activiteiten en initiatieven georganiseerd kunnen worden, wenst de gemeente de organisatoren van activiteiten die hoofdzakelijk gericht zijn naar onze inwoners, aan te moedigen en te ondersteunen met een maximale steun bekomen van € 250. Deze groep is ruimer dan de erkende verenigingen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €50 000. Dit budget is ruim genoeg om één activiteit van elke erkende vereniging te ondersteunen en laat daarnaast nog heel wat ruimte voor activiteiten van niet-erkende organisatoren.

Het volledige reglement en de specifieke voorwaarden per ondersteuningsmaatregel vind je op www.laakdal.be. Neem contact op met de vrijetijdsdiensten voor al je vragen hieromtrent: vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.