Felix Vanbel (CD&V) stopt als gemeenteraadslid en geeft de fakkel door aan Annelies Van Sweevelt.   Vanbel kan terugblikken op een mooie politieke carrière. In 2012 stelde hij zich voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd onmiddellijk verkozen. 

Tijdens de vorige legislatuur zetelde Felix als voorzitter van de gemeenteraad. Vanuit zijn ervaring als ziekenhuisdirecteur nam hij steeds een verbindende rol op als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de stuurgroep integratie OCMW/gemeente. Mede dankzij zijn inzet kwam het nieuwe gemeentehuis tot stand. Daarnaast is het werk van Felix ook blijvend zichtbaar op vlak van sport, erfgoed en cultuur.

Felix blijft mee bouwen aan een bruisend Laakdal; zo blijft hij zich inzetten als voorzitter van het centraal kerkbestuur, voorzitter van de kerkfabriek Groot-Vorst, bestuurslid van de toneelvereniging Plansjeetrappers, secretaris van Voetbal Excelsior Vorst en medewerker Klompenmuseum. “We appreciëren het engagement van Felix enorm en zijn ervan overtuigd dat we hem nog vaak zullen ontmoeten in het verenigingsleven.”; aldus burgemeester Tine Gielis.

Felix Vanbel: “Mijn politiek engagement is steeds uitgegaan van de bekommernis om op een goede wijze in te spelen op de noden en behoeften van de bevolking van Laakdal met een bijzondere aandacht voor de mensen van Groot-Vorst en voor het verenigingsleven. Ik wil iedereen van harte danken voor de geboden kansen en het genoten vertrouwen. Ik heb getracht steeds het algemeen belang van alle Laakdallenaars voor ogen te houden bij de beslissingen die genomen werden. Met grote fierheid mag ik terugblikken op de succesvolle en snelle realisatie van het nieuw administratief centrum van Laakdal waarbij tevens de integratie van het OCMW in de gemeente werd gerealiseerd en waarbij het dorpscentrum van Groot-Vorst in een nieuw historisch verantwoord kleedje werd gestopt en een mooi evenementenplein werd uitgebouwd.”

Stein Voet (Voorzitter CD&V Laakdal): “Ik heb het volste begrip voor de beslissing van Felix en wens hem alle succes met de andere projecten waarin hij trekkende kracht is. Ik mocht Felix als afdelingsvoorzitter opvolgen en bewonder zijn rustige en diplomatische manier om dossiers toe te lichten. Meer dan degelijke dossierkennis is hiervoor vereist en hierin is Felix een voorbeeld. Ik wil Felix vanuit onze partij dan ook hartelijk danken voor zijn trouwe inzet!”

Het ontslag van Felix brengt enkele verschuivingen met zich mee. Zo wordt Annelies Van Sweevelt voorgedragen als lid van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Stein Voet zal haar vervolgens opvolgen in het Bijzonder Comité.