Leven met een beperking vraagt een aanpassing van je manier van leven, ook als je je wilt verplaatsen in het openbaar. Maar wat als andere mensen je het nog moeilijker maken uit gemakzucht? Of als de wetgeving niet het gewenste resultaat behaalt? Forum On!beperkt klaagt dit aan en stuurt een brief naar de bevoegde ministers.

 

Forum On!beperkt is de Laakdalse adviesraad voor personen met een handicap. Vanuit hun werkgroep Mobiliteit willen ze (opnieuw) de aandacht vestigen op enkele prangende pijnpunten die mensen met een beperking in het verkeer ondervinden. 

 

Het grootste issue is het onterecht innemen van een parkeerplaats voor mindervaliden. Helaas gebeurt dit nog al te vaak en zijn er zelfs weinig mogelijkheden om dit te laten verbaliseren door de politie. Zo is er een verschil tussen het parkeren op publiek of privéterrein (bijvoorbeeld aan een winkel). Verbaliseren kan niet op privéterrein. Een manier om dit toch te kunnen, is het plaatsen van  het officiële, juridisch afdwingbare verkeersbord ‘E9a mindervaliden’. Men is echter niet verplicht om dit verkeersbord op privéterrein te gebruiken.

 

Verder klagen ze het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een beperking aan. Het gebeurt steeds vaker dat er parkeerkaarten gebruikt worden waarvan de houder overleden is. Niet enkel om tegen te gaan dat de kaarten van overledenen verder gebruikt worden, maar ook om tegen te gaan dat een bestuurder die geen beperking heeft de kaart kan gebruiken.

 

Raf Moons, schepen van welzijn: 'We betreuren dat we deze issues weer moeten aankaarten. Er zijn heel wat problemen die mensen met een beperking dagelijks moeten ondergaan, terwijl er soms maar kleine aanpassingen nodig zijn om ze te verhinderen. We roepen niet alleen de burgers op om de plaatsen voor personen met een handicap te respecteren, maar schrijven ook de hogere overheid aan. '

 

Het Forum On!beperkt richt deze brieven aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en aan Federaal minister van Mobiliteit George Gilkinet. 

  • Gelijke kansen
  • Mobiliteit & openbaar vervoer