Wie in Laakdal nood heeft aan sociale huisvesting, kan daar momenteel voor terecht bij vier organisaties. Sociaal kopen kan via Kleine Landeigendom Zuiderkempen, sociaal huren verloopt via de Zonnige Kempen, de Geelse Huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen. 

 

Vlaanderen wil in elke gemeente slechts één actor rond sociale huisvesting, de WoonMaatschappij. Er werden werkingsgebieden opgesteld in het hele gewest. Laakdal zit samen met 10 andere gemeenten in het gebied Kempen-Zuid. Deze WoonMaatschappij heet LeefGoed. Alle huidige sociale huisvestingsmaatschappijen uit dit gebied zullen opgaan in de nieuwe structuur. Voor het huidige cliënteel verandert er niks. Er zullen kantoren zijn in Herentals, Geel en Westerlo.

Raf Moons vertegenwoordigt Laakdal in nieuwe sociale WoonMaatschappij LeefGoed

Raf Moons (schepen van Welzijn): “Het centraliseren van de sociale huisvestingsmaatschappijen maakt het voor de cliënten makkelijker om hun weg te vinden binnen de vaak ingewikkelde wereld van het sociaal huren of sociaal kopen. Alle expertise zal gebundeld zijn bij WoonMaatschappij LeefGoed. Het zijn dus niet enkel de burgers, maar ook de lokale besturen en de private partners die hier voordeel mee doen.”

 

WoonMaatschappij LeefGoed zal bestuurd worden door een bestuursorgaan. Elke gemeente zal er rechtstreeks in vertegenwoordigd zijn. Als schepen van Welzijn is dat voor de gemeente Laakdal Raf Moons. Hij zetelde de vorige jaren reeds in Kleine Landeigendom Zuiderkempen, De Zonnige Kempen en het Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen. 

Dit alles treedt in werking vanaf 1 juli 2023.

  • Wonen
  • Sociale huisvesting