Vrijdagavond, klokslag 20u30.... CD&V Laakdal ging voor de tweede keer in dialoog met de geïnteresseerde Laakdallers. Een beknopte terugblik voor wie deze keer de finale van Thuis of Familie koos of hopeloos wachtte op de persconferentie van de Veiligheidsraad.

Hondenpoep

Het valt op. Laakdal ligt wakker van hondenpoep. Twee weken na elkaar werden er verschillende vragen ingestuurd over dit thema. Ook onze burgemeester haalt dit thema regelmatig aan, maar een minderheid aan wandelaars blijft hardnekkig volhouden. Pluspunt. We zien meer en een poepzakjes. Zonde dat die nog niet op de juiste locatie belanden, namelijk in de vuilbak! Het gemeentebestuur werkt aan een proefproject dat opgestart wordt op 1 locatie per deelgemeente. 

Burgerzin... er wordt vaak naar verwezen in tijden van corona, maar het is ook van toepassing bij het opruimen van hondenpoep. Tijdens onze dialoog werd benadrukt dat de meerderheid dit al wél goed doet.  

Fietspaden in Laakdal

De Laakdaller kruipt in deze tijden vaker op de fiets, een gezonde en leuke bezigheid onder de lentezon. Laakdal bezit bovendien heel wat pareltjes om te fietsen en een uitgebreid fietsnetwerk. Maar er zijn herstellingen nodig. Het paadje tussen Huyten en de Lakstraat in Veerle-Heide is er zo eentje. Het gemeentebestuur maakt werk van een bolle schaaf om dit paadje te fatsoeneren. Nu liggen er kiezelsteentjes die voor valpartijen zorgen. "Dit staat hoog op ons prioriteitenlijstje", aldus onze burgermoeder.

En ja... we ontkennen dit niet. Het fietspad tussen Veerle en Veerle-Heide dient ook onder handen te worden genomen .En jawel hoor... ook dit staat op dat befaamde prioriteitenlijstje. Momenteel wordt er gedacht aan een ribbelstrook om fietsen tussen Veerle en Veerle-Heide veiliger te maken. Wordt vervolgd...

Is er nog plaats op dat lijstje? De deelnemers lieten het alvast graag aanvullen. Allerlei locaties op onze gemeente werden aangekaart en worden de komende weken bekeken. Een opvallende tip. De rustige Trichelhoek in Eindhout is niet altijd even veilig voor ruiters en fietsers. Tal van zijstraatjes vallen onder de regel van 'voorrang van rechts'. Zelden komt er iemand uit zo'n paadje, dus de autobestuurder vergeet het regeltje stilaan toe te passen. Onveilig en hier moet iets aan gedaan worden.

Tine, kan de Nieuwe Baan ook op jouw prioriteitenlijstje? Wat zouden we hier graag veilig fietsen.  Als ze kon, stond het heel hoog op Tine's lijstje, maar de Nieuwe Baan is een gewestweg. We polsen deze week opnieuw hoever het staat, want inderdaad... ook hier liggen fietsknooppunten!

Fietsen in Laakdal.... wordt vervolgd! Hou onze facebookpagina en deze site in de gaten voor het vervolg.

Mondmaskers

Nee, we gaan nog niet al te veel kunnen meedelen tijdens deze online sessie. Er waren nog enkele onzekere factoren.  Laakdal besliste reeds een mondmasker per inwoner (vanaf zes jaar) te verdelen.  We wachten echter af wat de Veiligheidsraad aanbeveelt. Later op de avond bleek de overheid te beslissen dat ook zij iedere inwoner (boven de 12 jaar) een gratis mondmasker aanbieden. Het gemeentebestuur maakt werk van een snelle verdeling.  Een ding staat vast.... we blijven niet bij de pakken zitten en willen onze inwoners beschermen..

Vragen voor onze volgende online editie? Laat maar komen! info@laakdal.cdenv.be is het adres.

Tot binnenkort!

Stein Voet

Voorzitter CD&V Laakdal

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties