Sinds 2008 is Stein Voet de voorzitter van Jong CD&V Laakdal. Hij zorgde voor een frisse wind in de werking van CD&V Laakdal. De redactie van CD&V Direct voelde hem aan de tand. - Hoe zie jij de toekomst van Jong CD&V Laakdal? Jong CD&V zorgt voor een frisse wind binnen de Laakdalse gemeentepolitiek. En die frisse wind is nodig. We durven wel eens tegen schenen schoppen. Ook dat hoort bij onze rol! Wat niet goed is, kaarten we aan. We hopen met onze frisse, jeugdige ideeën de sleur uit de Laakdalse politiek te krijgen. - Wat wil je nog realiseren met je jongerengroep? Op korte tijd bestaat Jong CD&V uit een enthousiaste en dynamische groep jongeren. We werken volop aan onze visie over Laakdal 2020. Een gemeente waarin het voor jong en oud tof is om te wonen, waar voldoende werkgelegenheid en ontspanningsruimte is. Als jongerenvoorzitter wil ik ervoor zorgen dat de jeugd en de jonge gezinnen zich thuis voelen in Laakdal. Ik zal mij dan ook volop inzetten voor een beter sociaal, cultureel en jeugdbeleid. Er zijn ongetwijfeld nog jongeren die zich hiervoor willen engageren. Zij mogen zich steeds melden! - Waarom heb je voor CD&V gekozen? Omdat CD&V het beste maatschappijideaal voor ogen heeft. Een CD&V’er is ervan overtuigd dat je niet gelukkig wordt door alleen maar te denken aan jezelf. Voor CD&V staat de verbondenheid tussen mensen centraal. Gelukkig word je door verantwoordelijkheid op te nemen en te investeren in je relaties met anderen. En dat begint bij je gezin. Vandaar ook dat CD&V de gezinspartij bij uitstek is. Laakdal is bovendien anders dan andere gemeenten door zijn drie aparte deeldorpen die samen het geheel vormen. 'Samen' is de basis van onze landelijke, mooie gemeente. Samen moeten we werk maken van een rustige, aangename gemeente waar het leuk en aantrekkelijk is om wonen. Jongeren, senioren, gezinnen en verenigingen moeten zich hier thuis voelen. Hier wil ik met de ganse Jong CD&V-werking voor gaan. - Mocht jij één dag burgemeester van Laakdal zijn, wat zou je dan willen verwezenlijkt zien? Een dag in de politiek is te weinig om grote realisaties te verwezenlijken. Maar de jarenlange stilstand waarmee heel wat dossiers geplaagd gaan, wekken ergernis op bij heel wat Laakdallers. Ook bij mezelf. Ik zou van die dag gebruik maken om die slepende dossiers een duwtje in de rug te geven. Het zo lang aangekondigde fietspad tussen Eindhout en Groot-Vorst moest al aan vervanging toe zijn! De levensgevaarlijke wegversmallingen moesten al lang van de baan zijn! Buiten een persnota rond de doorsteek van de Nikelaan moest er al véél meer gebeurd zijn! Een oplossing naar een verkeersveiligere Steenweg op Veerle moest jaren geleden reeds onderzocht zijn! De bouw van jeugdlokalen kost de verenigingen handenvol geld. Ik wil uitzoeken waarom andere gemeentes hun verenigingen hierbij financieel kunnen ondersteunen, maar Laakdal dit niet kan! De overbezette kinderopvang in Veerle moest al lang ontlast zijn! Waarom fietsen we in Veerle nog steeds niet op een fietspad? Waarom blijft het centrum van Eindhout er zo gevaarlijk bij liggen?... - Hoe zie jij je toekomst binnen CD&V? Uit de vorige vraag blijkt dat er nog heel wat werk is. Ik hoop binnen CD&V een rol te kunnen aannemen dat ik van de ergernissen uit de vorige vraag werk kan maken! We have (more than) a dream! ;-)