In de strijd tegen armoede, trok Laakdal de voorbije jaren een heuse beweging op gang. Ook het nieuwe meerjarenplan laat er geen twijfel over bestaan: het gemeentebestuur gaat de strijd tegen kinderarmoede verder aan.

Volgens recente cijfers van Kind & Gezin blijft het aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit, stijgen. Laakdal wil hier komaf met maken en maakt van kinderarmoede een prioriteit. Zo blijft het bestuur investeren in lopende acties en zetten ze de schouders onder enkele nieuwe initiatieven. 

Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “Kinderen zijn onze toekomst, zij verdienen alle kansen om zichzelf te ontplooien en samen te spelen. Daarom organiseren we diverse projecten waar zowel kansrijke als kansarme gezinnen elkaar ontmoeten, elkaar vinden en er van elkaar leren. We focussen ons op een gezinsvriendelijk beleid, een stimulerende leefomgeving en een passende ondersteuning en begeleiding.” 

Enkele acties ter bestrijding van kinderarmoede:

  • materiële en administratieve ondersteuning voor kwetsbare gezinnen
  • uitbouwen van kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang
  • een divers en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor alle kinderen
  • een buurtgerichte werking met voldoende speelterreintjes
  • sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen en kinderen
  • laagdrempelige ontmoetingsmomenten waar kinderen samen kunnen spelen zoals Peuterspeelpunt
  • verdere uitbouw van Huis van het Kind in het kader van opvoedingsondersteuning, ontmoetingsmomenten, e.d.
  • bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning en huiswerkbegeleiding op maat van het kind

Tine Gielis (burgemeester en schepen van Onderwijs): “Onderwijs kan een belangrijke hefboom zijn om kinderarmoede aan te pakken in de cruciale periode van de eerste levensjaren. Daarom zullen wij, in samenwerking met de Laakdalse scholen, een lokaal actieplan opmaken rond armoede in het onderwijs. Het plan zal concrete aanwijzingen en acties bevatten over de bestrijding van kansarmoede en hoe ermee om te gaan. Door hier samen op in te zetten, willen we alle kinderen gelijke onderwijskansen aanbieden.”