Gemeente Laakdal en stad Geel engageren zich om samen een fietspad aan te leggen tussen Eindhout en Oosterlo. Op de gemeenteraad van september zette Laakdal het licht op groen voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee gemeenten. 

Betere fietsinfrastructuur over de gemeentegrenzen heen

Omdat het bestaande fietspad er onveilig bijligt, is een nieuw toegankelijk fietspad naast de Steenweg op Oosterlo tot aan de brug over de Nete hoognodig. Laakdal en Geel slaan hiervoor de handen in elkaar. Als eerste stap zal een studiebureau een startnota opmaken om de verschillende alternatieven van het tracé te onderzoeken om zo het ideale traject te bekomen. Met het oog op de subsidies wordt er vervolgens een projectnota opgemaakt.

100% gesubsidieerd door Fietsfonds

Eerder kwam de vernieuwing niet in aanmerking voor bestaande subsidies maar door een verplaatsing van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), op initiatief van Laakdal, liggen de kaarten nu anders. Dit BFF omvat een netwerk van fietsverbindingen tussen woonkernen, op bovenlokaal niveau. Het is gericht op fietsverplaatsingen naar een duidelijk doel; functionele verplaatsingen dus. 

Frank Sels (schepen van Mobiliteit): “Als we in Laakdal meer inwoners met de fiets naar de winkel, school of sportclub willen, dan moeten we durven investeren in toegankelijke, comfortabele en veilige voet- en fietspaden. Langs de route tussen Eindhout en Oosterlo grenzen de basisschool, het judolokaal en in de toekomst de buitenschoolse kinderopvang in Eindhout. Een veilig fietspad is hier dus een must.” 

Tine Gielis (Burgemeester en schepen van Onderwijs): “Het is een uitdaging om de leerlingen van jongs af aan te stimuleren om met de fiets, te voet of met de step naar school te gaan. Ter aanvulling op verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes zijn we ook gestart met het project Bike2School. Door op een duurzame manier naar school te komen, kunnen kinderen virtuele munten verdienen waarmee ze bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een beloning kunnen kopen.” 

We verbeteren uiteraard ook de openbare verlichting en de voorrangsregeling aan de gevaarlijke kruispunten met Oude Veerlebaan, Zavelbosstraat en Oosterloseheide. Tevens pakken wij de schoolomgeving aan besluiten Tine en Frank.