We leven in een diverse samenleving en dat zorgt voor uitdagingen. Eén van die uitdagingen is vlot en duidelijk communiceren met anderstaligen. Om een efficiënte en toegankelijke dienstverlening te garanderen zal gemeente Laakdal voortaan vertaalcomputers inzetten bij contacten met anderstalige inwoners.

Een vertaalcomputer is een klein mobiel toestel dat tekst en gesproken taal vertaalt van een taal in een andere. Er werd een toestel voorzien voor alle Laakdalse scholen, de buitenschoolse kinderopvang, het gemeentehuis, de sociale dienst en de dienst huiswerkbegeleiding.

Raf Moons (schepen van Welzijn): “Een nieuwe taal leren kost veel tijd en is niet voor iedereen even eenvoudig. Vooral in de beginperiode kan dit tot moeilijkheden leiden. Door de inzet van vertaalcomputers, kunnen we mogelijke taaldrempels tussen leerkrachten en leerlingen, medewerkers en cliënten van begin af aan verminderen.”

Het initiatief werd gerealiseerd door het geïntegreerd breed onthaal (GBO). Dit is een samenwerkingsverband tussen 6 gemeentes, nl. Laakdal, Meerhout, Geel, Herselt, Hulshout en Westerlo en bundelt de krachten van de 6 OCMW’s, CAW De Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en de Huizen van het Kind. Het GBO is vooral gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.