Gemeente Laakdal gaat het pand, gelegen aan de Geelsebaan 29 in Klein-Vorst, aankopen. Momenteel gebruikt het OCMW de bovenverdieping als LOI-woning en stelt het gelijkvloers ter beschikking aan Familiehulp vzw. 

Eind 2020 besliste de Provincie Antwerpen om de erfpacht van de woning niet te verlengen. Er werd wel een mogelijkheid geboden om deze woning aan te kopen. Daarom werd er beslist om over te gaan tot de aankoop van het pand aan de huidige schattingsprijs, nl. € 235.000.

Sinds november 2012 stelt het OCMW het gelijkvloers ter beschikking aan vzw Familiehulp die er de dagopvang Noah uitbaat. “Noah biedt dagbesteding aan een 7-tal mensen per dag”, legt schepen van Welzijn Raf Moons uit. “Zij komen uit gans Laakdal en soms ook van buiten onze gemeentegrenzen. Iedereen is er immers welkom, ongeacht hun mutualiteit of woonplaats.’”

De bovenste verdieping wordt gebruikt door het OCMW als LOI-woning. Er is hier plaats voor 3 personen.

Het is bovendien steeds een goede zaak om als gemeentebestuur ook in de dorpskern te investeren. Naast de voormalige aankoop van ‘parochiezaal Het Centrum’, de winkel van de familie Vannoppen en gemeenschapshuis Capellebeemden investeren wij in de toekomst van de dorpskern van Klein-Vorst.

 

 

 

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties