Op 22 juni keurde de Laakdalse gemeenteraad het energie – en klimaatplan goed. De opmaak van het plan kadert binnen het streekproject Kempen2030 en bevat acties die bijdragen aan de doelstelling: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 en de regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Om het engagement van het burgemeestersconvenant te concretiseren, maakte Laakdal een energie-en klimaatactieplan op. Het plan beschrijft wat Laakdal in de periode 2020 - 2025 doet om de oorzaken van klimaatverandering te beperken en de gemeente aan te passen aan de gevolgen ervan. 

Het energie – en klimaatplan kwam tot stand na brainstormsessies met experten vanuit verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen, provincie Antwerpen en IOK. Tevens werden enkele voorstellen opgenomen van de Klimaatmakers, een participatietraject dat nog lopende is i.s.m. Avansa Kempen.

Burgemeester Tine Gielis: “We willen de Laakdallenaars stimuleren om zich te verplaatsen zonder klimaatimpact. Wandelen of fietsen moet een evidentie zijn voor korte trips en dankzij de elektrische fiets worden ook langere trajecten haalbaar. We stimuleren een modal shift, zodat minstens 40% van de verplaatsingen in onze gemeente te voet, per (elektrische) fiets, step of openbaar vervoer gebeuren. Zo zullen we ons trage wegennetwerk optimaliseren en stimuleren we het fietsen naar school door Bike2School, waarbij kinderen virtuele munten sparen die kunnen worden verzilverd bij lokale handelaars.”

Benny Smets (schepen van milieu): “We zetten in op meer bomen en bos in onze gemeente, zo planten we een voedselbos op het voormalig voetbalveld in de Heikantstraat. Bomen zorgen niet enkel voor verkoeling, maar slaan ook koolstof op. Daarnaast zorgen deze ervoor dat regenwater langzaam kan infiltreren in de grond. We stimuleren ook klimaatrobuuste en biodiverse tuinen door het opleiden en inzetten van vrijwillige tuinrangers. Ben jij een hobbytuinier met een hart voor de natuur? Wil je tijd vrij maken om je passie te delen? Dan ben jij de Tuinranger die wij zoeken! kom zeker naar de infoavond op dinsdag 29 juni om 19u in de bibliotheek. Schrijf je in via de gemeentelijke website.”

Benieuwd naar het Laakdals klimaatplan? Je kan het volledig plan terugvinden en downloaden via www.laakdal.be.