Water is onmisbaar voor de leefbaarheid in onze gemeente én een goed draaiende economie. Daarom werkt Laakdal samen met verschillende partners aan een sterk waterbeleid, een kwalitatieve leefomgeving en een goed beheer van onze grachten en waterlopen.

Na de wateroverlast van 2016, drong het Laakdals gemeentebestuur bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de provincie Antwerpen aan op een beter beheer van de bovengemeentelijke waterlopen. In 2017 sloot de Laakdalse landbouwraad vervolgens een charter af met de provincie om samen voor een optimale afwatering te zorgen. Ondertussen heeft deze samenwerking al tot mooie resultaten geleid.

De historisch verontreinigde Laak blijft ons echter zorgen baren. De sanering werd al in 2014 op de agenda gezet door voormalig minister Schauvliege. Ondertussen is waterloopbeheerder VMM samen met haar partners gestart met de voorbereiding van de sanering. Omdat men ecologische risico’s wil uitsluiten, is verder onderzoek nodig en laten de effectieve werken nog even op zich wachten. De bedoeling is om in 2024-2025 de sanering af te ronden.

Onze landbouwers dragen de sanering van de Laak een warm hart toe maar benadrukken het belang  van een zorgvuldige werkwijze in functie van de aangelanden. In dit kader grijpen ze nu alvast de kans om zich verder te informeren over het project. Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts legde hun vragen op de tafel. Je leest er hier alles over.

In navolging van het antwoord van de minister zal Tinne Rombouts nu nagaan op welke manier het risico op vernatting van de aanliggend grond wordt vermeden. Ook moet worden onderzocht of hierin samenwerkingsvormen kunnen opgestart worden. Het gemeentebestuur voorzag alvast middelen in het meerjarenplan om de Laak als toeristische trekpleister meer op de kaart te zetten.