In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de mantelzorgpremie, indien ze aan de juiste voorwaarden voldoet, geautomatiseerd. “Mantelzorgers leveren een grote bijdrage aan een warme en solidaire samenleving. Wij waarderen hun inzet enorm. Wij willen het dan ook voor de aanvrager van de premie zo gemakkelijk mogelijk maken”, aldus schepen van Welzijn Raf Moons.

De aanvraag kan automatisch doorlopen over de jaren heen mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager en indien deze in het bezit is van een attest van onbepaalde duur. Bij een aanvraag met een attest van bepaalde duur zal mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager, deze bij het vervallen eraan herinnerd worden een herziening aan te vragen. 

Als zorgzame gemeente geeft Laakdal sinds 2020 een financiële waardering aan mantelzorgers. Zorgbehoevenden kunnen onder bepaalde voorwaarden de mensen uit hun onmiddellijke omgeving die zich langdurig en onbetaald inzetten voor hun een financieel steuntje in de rug geven.  De mantelzorgpremie bedraagt € 20 per maand en kan jaarlijks aangevraagd worden tot en met 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. De premie voor 2022 kan nu dus al aangevraagd worden. De uitbetaling volgt vervolgens in februari 2023.

 

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties