Net voor het pinksterweekend en na een korte break zaten we met plezier weer klaar aan ons computerscherm voor een kakelvers burgeroverleg. We zien het aantal vragen en voorgestelde thema’s alleen maar toenemen. Iets wat ons uiteraard plezier doet.

Met een infomarkt betrekken we de bewoners naar een gedragen compromis

Mobiliteit en fietspaden in het bijzonder zijn een gegeerd onderwerp voor het burgeroverleg. Deze keer kwamen beide vragen uit deelgemeente Klein-Vorst. De verkeerssituatie op het Verboekt is gekend en wordt volop onderzocht. Weldra volgt een infomarkt voor alle omwonenden om samen met hen tot een compromis te komen. Deze weg nodigt uit om (te) snel te rijden.  Dat het aangepakt zal worden is zeker. Hoe? Dat wordt samen met de omwonenden beslist.

De wandel- en fietsverbinding tussen het kerkhof en de Lindestraat  is soms te smal om elkaar te kruisen. Dankjewel voor de melding! Dit zal ter plekke bekeken worden en indien nodig met de aangelanden besproken worden. 

Bijkomend werd vastgesteld dat Laakdal een uitgebreid en fijn fietsroutenetwerk heeft.  Dit wordt regelmatig gekruist met een gewestweg. Deze oversteekplaatsen zijn niet altijd even veilig en mogen beter geaccentueerd worden. Toeval wil dat ik samen met de burgemeester een bijenkomst heb gepland met parlementslid Orry Van De Wouwer. Orry zetelt in de commissie mobiliteit/openbare werken. Deze aandachtspunten nemen we zeker mee in dit gesprek.

 

Een seniorenfeest 2.0 na coronatijden

Tal van vragen uit seniorenhoek deze week. Bevoegd schepen Gerda Broeckx is trots dat de georganiseerde belronde gesmaakt werd. Meer dan 600 senioren werden telefonisch bereikt. Het gaat goed met de Laakdalse senioren, maar we zijn ons bewust dat zij als laatste weer actief uit deze coronacrisis durven stappen. Hier moeten en zullen de beleidsmakers oog voor hebben. Het Lokaal Dienstencentrum wordt van zodra het kan weer opgestart. Ondertussen wordt gezocht naar verschillende ankerpunten in onze gemeente. Het seniorenfeest kan helaas voorlopig niet doorgaan onder de gekende vorm. Er zijn alternatieve ideeën om hier toch een fijne bijeenkomst van te maken conform de toegestane regeltjes.

 

Rond kinderarmoede kunnen we een ganse avond vullen. In een notendop wat er lopende is...

Een populair thema om te bekritiseren is kinderarmoede. De maatschappelijk werkers en onze OCMW-voorzitter Raf Moons  proberen er ook daadkrachtig mee om te springen. Uiteraard heeft deze coronacrisis geen goed gedaan. De Laakdalse sociale dienst is extra alert wanneer ze in contact komen met gezinnen met jonge kinderen. We zijn ons er van bewust dat kinderarmoede niet altijd gemeld wordt. Onze partij betreurt dit en weet dat hier een rol is weggelegd voor de scholen. Tijdens de vorige legislatuur werd reeds een medewerker aangeworven die zich enkel met kinderarmoede bezighoudt. Deze medewerker is in nauw contact met de scholen.  De voorbije periode volgde zij mee op welke schoolgaande kinderen niet bereikt werden om vanuit het OCMW mee oplossingen aan te reiken. Een goede zaak! 

Heel wat gezinnen hebben vragen over kinderopvang. De kinderopvang paste zich keer op keer aan aan de gewijzigde regels die vanuit Brussel werden gecommuniceerd. Wat de zomer betreft zijn we nog wachtende op de ongetwijfelde nieuwe aangepaste regeltjes. Feit is dat BKO, maar ook de jeugd- en sportdienst klaarstaat om het aanbod klaar te stomen.

Nog een weetje! Dinsdag starten er werken aan het vroegere containerpark. Een educatief arboretum met allerlei boomsoorten die in ons klimaat voorkomen wordt aangeplant. Als kers op de taart ook nog een amfibieënpoel. Een nieuwe trekpleister voor de natuurliefhebber, maar zeker ook voor de Laakdalse scholen.

 

Milieu, kinderopvang, senioren, mobiliteit, onderwijs, … Kwam nu werkelijk alles aan bod op dit burgeroverleg? Nee hoor… de eerste vragen voor een volgende editie zijn reeds aangekomen.  Heb jij nog een idee, vraag, opmerking om te lanceren? Ons adres is info@laakdal.cdenv.be

 

Fijn pinksterweekend!

Stein Voet, voorzitter CD&V Laakdal

 

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties