Laakdal United

Het gemeentebestuur van Laakdal  heeft een tijdje geleden een coördinator gevraagd om gesprekken aan te gaan met de drie grote voetbalclubs (F.C. Netezonen Eindhout, V.V. Laakdal, en K.F.C. Excelsior Vorst) om de kwaliteit en de samenwerking van hun jeugdploegen te bevorderen. Via een participatietraject kozen de clubs ervoor om te starten met Laakdal United, één ploeg met alle Laakdalse U17-spelers.”Wij zijn als gemeentebestuur alvast heel opgetogen met dit partnership”, legt schepen van Sport Benny Smets uit. “Wij willen hen dan ook ondersteunen door een Laakdalse voetbaloutfit te financieren. Een fusie van de voetbalclubs blijkt nog te complex te zijn en sleurt nog een gevoelige voetbalgeschiedenis mee. Wij zijn ervan overtuigd dat een Laakdalse voetbalsamenwerking enkel zal slagen als ze vanuit de voetbalclubs zelf kan ontkiemen en stap voor stap kan groeien!”

Kunstgrasveld: een mooie meerwaarde

De gemeentelijke sportdienst werkt ondertussen aan een plan om een kunstgrasveld te laten aanleggen voor ruimere activiteiten ten dienste van elke Laakdallenaar. “Het kunstgrasveld zal aangelegd worden op een terrein van F.C. Netezonen aan de Kapelleberg in Eindhout.  In overleg met de club zal het veld ook buiten de cluburen opengesteld worden voor iedere inwoner. Zo kunnen eventueel andere voetbalclubs, verenigingen of occasionele sporters eens komen proeven van het spelen en sporten op kunstgras”, aldus burgemeester Tine Gielis.

Om de ontwikkelingsmogelijkheden van de plaatselijke jeugd- ,sportvereniging en van de vzw sport en speelplein te garanderen en bijkomende rechtszekerheid te creëren, doorliep het schepencollege van Laakdal met succes het planningsinitiatief ‘RUP Kapelleberg’. Schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels: “Door het kunstgrasveld te lokaliseren op een reeds goed uitgeruste vrijetijdssite met o.a. parkingvoorziening, kleedkamers, een moderne grote kantine (bouw 1996), moderne led-terreinverlichting en dit in combinatie met de nabijgelegen speeltuin Dennenoord, de Chirolokalen, de Finse piste,…creëren we extra mogelijkheden voor diverse vrijetijdsevenementen (sportkampen, scholencross, speelpleinwerking, grotere tornooien…). En niet onbelangrijk: de natuurlijke bosrijke Kapelleberg blijft intact!”

Beste oplossing!

F.C. Netezonen Eindhout kampt al meer dan tien jaren met een tekort aan wedstrijd- en oefenterreinen. de club voetbalt reeds 25 jaar op deze site destijds ingericht door het vroegere gemeentebestuur. Nu wordt er eindelijk een oplossing aangeboden na 25 jaar voetballen in de modder. 

Vermits er geen alternatieven voor handen zijn, besloot het gemeentebestuur om één bestaand natuurgrasplein om te bouwen tot een kunstgrasveld. Wij vinden het belangrijk dat elke sportvereniging over de nodige accommodatie beschikt. F.C. Netezonen Eindhout  met haar 250 spelende leden moet het stellen met 1 oefenterrein en 1 hoofdspeelveld. Hierdoor moeten zij regelmatig uitwijken naar het voetbalterrein achter de sporthal te Veerle of in te natte weersomstandigheden naar alternatieve wel bespeelbare al dan niet (kunst)grasvelden buiten de gemeente. Ook de enorme toename van het damesvoetbal bij FC Netezonen maakt de behoefte naar een extra voetbalveld alleen maar groter. Daarnaast wil de club de verbinding met de lokale dorpsgemeenschap behouden zodat de lokale gezinnen vanaf de lokale kleuterklas de voetbalsport kunnen ontdekken. 

“Na een grondige analyse blijkt een kunstgrasveld het enige antwoord op al deze verzuchtingen ”, besluit schepen van Sport Benny Smets. "De investeringskost (raming 500.000€) is dan mogelijk prijzig, maar als we die kost gaan afwegen met de voordelen, nl. ruimtewinst, verhoogde speelcapaciteit, behoud van de site op  Kapelleberg, het jaarlijkse onderhoud, de bredere sportieve mogelijkheden, … dan is deze keuze de beste oplossing.”

“Vergeet niet dat een natuurgrasveld aanleggen  ook al snel (+/-) 180.000 € kost, maar 3 à 4 maal minder uren speelcapaciteit heeft. Zoals je kan lezen zijn we een bestuur dat naar oplossingen zoekt en is dit de beste oplossing binnen het bestaande kader” vult burgemeester Tine Gielis verder aan.

 Een divers vrijetijdsaanbod 

Gemeente Laakdal zet in op het creëren van één warme solidaire gemeenschap met accent op beleving via een divers vrijetijdsaanbod. Verbinden en het creëren van een Laakdallergevoel is de betrachting. 

“In Vlaanderen liggen ongeveer 261 kunstgrasvelden. We gaan mee met de tijd en geven onze inwoners de kans om het sporten en spelen op kunstgras te ervaren” vertelt schepen voor sport Benny Smets. “Bewegen versterkt de fysieke, mentale en sociale gezondheid. Hiervoor kan iedereen terecht op de vrijetijdssites in Vorst-Centrum, Vorst-Meerlaar, Veerle en Eindhout. Wij wensen alle inwoners van Laakdal van groot tot klein veel sport- en beweegplezier toe!”