Nieuwe kantine speeltuin Dennenoord bijna klaar

De kantine en het terras van speeltuin Dennenoord  in Eindhout-Laakdal worden in een nieuw jasje gestoken. Er wordt gemikt op nieuwjaar om de werken volledig te kunnen afronden. De samenwerking met enkele scholen voor hulp bij de verbouwing is een geslaagd initiatief gebleken.

Wekelijks worden stagiairs van ‘secundaire scholen met opleidingsvorm’ drie dagen ingeschakeld om te helpen bij de werken. Eerst werkten enkele leerlingen van Tongelsbos in Westerlo mee aan de ruwbouw, op dit moment nemen die van het Centrum Deeltijds Onderwijs KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee) de afwerking van het gebouw op zich.

“Tijdens zo’n project kunnen de studenten erg nuttige praktijkuren besteden die hen perfect voorbereiden op een toekomstige werkomgeving,” zegt Ludo Vaes, technisch adviseur van CDO KOGEKA. “En dat is natuurlijk bevorderlijk voor hun motivatie.” Volgens Jos Huygens, voorzitter van de vzw Sport- en Speelpleinen, is dat ook “een win-winsituatie voor alle betrokken partijen: de leerlingen leren hun stiel en de vzw ziet haar nieuwbouwproject evolueren.”

Tine Gielis, schepen van Openbare Werken en bestuurslid van de vzw, is erg te spreken over het engagement van de vele vrijwilligers en de goede samenwerking tussen de vzw, de gemeente en de scholen.

“Het was de bedoeling om deze site midden in de bossen weer wat op te waarderen zodat het in de toekomst een trekpleister kan blijven voor Eindhout en omstreken. Kinderen kunnen er zich uitleven op moderne en veilige toestellen, ouders kunnen zich ontspannen met een drankje en verschillende verenigingen kunnen er blijven samenkomen in het nieuwe lokaal naast de kantine.”