2020 nam een vrolijke start voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool in Eindhout. Sinds de werken aan de speelplaats zijn afgerond, werd het terrein al volop ingespeeld door de kinderen! De officiële opening wordt op vrijdag 24 januari met ouders en buurtbewoners gevierd.

Sinds vorige zomervakantie werd de speelplaats omgedoopt tot een veilige buitenruimte. Het terrein was al langer aan vernieuwing toe; zo waren er diverse gevaarlijke oneffenheden en was er geen geschikte waterafvoer. De totale investering bedraagt 408.174,22 euro (incl. BTW) waarvan 188.000 euro wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Plezier verzekerd

De nieuwe ontmoetingsplaats daagt de leerlingen uit om te spelen en bewegen. De oude bergruimte werd gesloopt en maakte plaats voor een podium. Daarnaast werden er in het ontwerp speeltuigen, een zandbak en een basket – en voetbalveld voorzien. “Kortom; een leuke plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien en hun grenzen leren ontdekken.”; aldus burgemeester Gielis.

Een gedragen project

Het ontwerp van de speelplaats kwam tot stand na nauw overleg met het schoolteam. Verder werden de plannen tevens voorgelegd aan de betrokken verenigingen. Uit dit overleg kwamen enkele bijzondere aandachtspunten naar voor met betrekking tot het toekomstig gebruik van de ruimte buiten de schooluren. Zo zijn er praktische ankerpunten voorzien waardoor men een tent eenvoudig kan plaatsen zonder dat men hierbij de speelplaats moet beschadigen.  

Tine Gielis (burgemeester en schepen van onderwijs): “In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als een polyvalente zaal voor de verenigingen en speelruimte voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook de judoclub krijgt hier een nieuwe stek. Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden ingericht.”