De impact van de coronacrisis is enorm, zeker voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen die hun activiteiten verplicht moesten stopzetten. Daarom neemt gemeente Laakdal diverse economische en sociale maatregelen om de getroffen Laakdallers te ondersteunen. “Al is de uitdaging groot; samen kunnen we deze moeilijke periode overbruggen.”; aldus burgemeester Gielis.

Zuurstof voor ondernemers
Jurgen Mensch (schepen van Financiën en Lokale economie): “Als gemeente willen we onze handelaars, ondernemers en horeca meer financiële zuurstof geven. Daarom zullen we o.a. de retributie op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten en de gemeentebelasting op motoren verminderen. Daarnaast staan we een huurvermindering van 3 maanden toe voor concessionarissen.”

Een steuntje voor elke inwoner
Raf Moons (schepen van Welzijn en Gezin): “De coronacrisis treft ons allemaal. Als extra ruggensteuntje schenken we iedere Laakdalse inwoner een cadeaubon van 10 euro die men kan inruilen bij een Laakdalse handelaar. We bieden inwoners echter de kans om hun ontvangen cadeaubon te schenken aan het OCMW dat ervoor zorgt dat deze terechtkomt bij gezinnen die het moeilijk hebben. Ook post-corona blijft Laakdal een hartverwarmende, solidaire gemeente.” 

Ademruimte voor verenigingen
Benny Smets (schepen van Sport): “Ook verenigingen hebben heel wat inkomsten zien wegvallen. Het is belangrijk ook hen perspectief te geven. We staan een huurvermindering van 3 maanden toe voor huurders van sportterreinen en gebruikers van gebouwen. Voor de verdeling van de subsidies kunnen de verenigingen dit jaar uitzonderlijk een vereenvoudigd dossier indienen. Hun subsidie wordt dan berekend op basis van het gemiddelde van de voorbije 5 jaren. Indien nodig zullen we de uitbetaling tevens vervroegen.”

Veilige evenementen
Gerda Broeckx (schepen van Cultuur en Feestelijkheden): “Er leven momenteel nog wat onduidelijkheden over de richtlijnen voor de organisatie van evenementen. Het staat echter vast dat onze zomer er anders dan normaal zal uitzien. Vele evenementen werden afgelast of uitgesteld. Desondanks willen wij er een dynamische zomer van maken met kleinschalige en veilige initiatieven. We volgen de federale maatregelen op de voet en informeren de organisatoren van zodra er meer duidelijkheid is.”  

Zomeraanbod voor jongeren
Frank Sels (schepen van Jeugd): “De voorbije weken sloegen onze vrijetijdsdiensten de handen in elkaar voor de organisatie van een boeiend en vooral veilig zomeraanbod voor de Laakdalse jongeren. Mits reservatie kunnen onze kinderen coronaproof deelnemen aan de speelpleinwerking, omnisportweken of buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast zal elk Laakdals kind tussen 6 en 12 jaar een doe-boek ontvangen vol leuke tips om onze eigen buurt te ontdekken.”

Aandacht voor onderwijs
Tine Gielis (burgemeester): “Ook in deze uitzonderlijke periode ontfermen leerkrachten en kinderverzorgsters zich met de warmste zorgen over onze kinderen. We vinden het belangrijk dat zij zich goed en veilig kunnen organiseren. Daarom leverden wij ter ondersteuning herbruikbare mondmaskers, plastic gelaatsschermen en mobiele wasplaatsen voor alle scholen. Deze wasstraten worden deze zomer ter beschikking gesteld voor gebruik door de jeugdverenigingen tijdens het kamp.”

Bovenstaande initiatieven omhelzen slechts een gedeelte van de ondersteuningsmaatregelen. Benieuwd naar het volledig actieplan? Lees er alles over op www.laakdal.be.