De Laakdalse gemeenteraad heeft de ontbinding van de gemeentelijke jumelagecommissie goedgekeurd. Dit overlegorgaan bevorderde het jumelagegebeuren in Laakdal en coördineerde de activiteiten met de diverse partners. De officiële stedenbanden met Tönisvorst en Jurbarkas blijven behouden.

Gerda Broeckx (schepen van Cultuur, toerisme & festiviteiten): “Sinds 2019 werd de huidige werking van de gemeentelijke adviesraden en fora grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Het gemeentebestuur wil meer nadruk leggen op burgerparticipatie. We zijn er namelijk van overtuigd dat de uitwisseling van ideeën tussen overheid en gemeenschap betere inzichten oplevert.”

Benny Smets (schepen van Sport en Internationale samenwerking): “De gemeentelijke jumelagewerking wordt voortaan als overlegplatform ondergebracht binnen het forum Internationale Samenwerking. Het uitgangspunt is simpel: zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de gemeentelijke jumelages in plaats van de meer gesloten commissiestructuur. Zo krijgen alle verenigingen en individuele burgers de kans om lid te worden.”

Het komt er in de praktijk op neer dat het gemeentebestuur in de toekomst zelf initiatieven zal nemen om de jumelages met Jurbarkas (Litouwen) en Tönisvorst (Duitsland) in ere te houden.  In het verleden kwamen deze activiteiten tot stand door tussenkomsten van de VZW ‘ELE’ en de VZW ‘Vorsters Verenigingenkomitee’ (VVK) die hiervoor jaarlijkse gemeentelijke subsidies verkregen.  Deze werkwijze wordt nu stopgezet waardoor de VZW's geen subsidies meer bekomen.  De gemeentebesturen van beide jumelage-gemeentes zullen hierover officieel in kennis worden gesteld.