Her en der zijn er cd&v-afdelingen die afstand nemen van de cd&v-vlag om extra kiezers en kandidaten te ‘lokken’. Met een andere jas aan zou men opnieuw graag gezien worden. Spek voor de bek van journalisten die graag eenzelfde sensatieverhaal willen horen bij andere afdelingen. Ook ik werd als lokale cd&v-voorzitter gebeld door een journaliste, want weldra zal er een uitgebreid onderzoek verschijnen over de mening van de verschillende afdelingsvoorzitters het merk cd&v.
Voor onze afdeling moest ik de journaliste teleurstellen. Onze afdeling koos onlangs unaniem om onder cd&v naar de kiezer te trekken. Onze inwoners zijn heus niet dom en gaan ons met een andere naam nog steeds als de cd&v beschouwen. En terecht! ‘In goede en kwade dagen’ zullen wij de naam dragen en het cd&v-verhaal uitdragen. Een verhaal van nabijheid en goed bestuur waar cd&v toen én nu voor staat.

Onze partij is bij uitstek degene die het Kempengevoel hoog in het vaandel draagt.

Als Kempenaar betreur ik de tendens die we nu vaststellen. Cd&v was en is dé partij bij uitstek die het Kempengevoel hoog in het vaandel draagt. De partij die over de gemeentegrenzen heen als Kempisch blok tot mooie realisaties komt. In de Kempen is er nog geen sprake van grote fusieverhalen, omdat samenwerken met de buurgemeenten in ons DNA zit. De Kempische cd&v-bastions hebben nooit goedkeuring moeten vragen aan het stadhuis van Antwerpen om een standpunt in te nemen. De Kempenaar is o.a. de beste leerling in de afvalklas, is voorloper in de regiovorming, werkten onlangs samen een energieloket uit. Samen maken wij het verschil voor het klimaat in het gezamenlijk project ‘Kempen2030’.  
Chapeau aan deze realisaties die we eendrachtig als Kempische cd&v’ers namen. Ik betreur de vorming van eilandjes waarbij men in Brussel nog meer gaat neigen naar opgelegde fusies… Laten we binnen de Kempen als cd&v de handen in mekaar blijven slaan en samen van en voor de Kempenaars blijven strijden!
Leve de Kempen! Van en voor het volk!

Stein Voet,

Afdelingsvoorzitter cd&v Laakdal

  • CD&V in Beweging
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties