De Laakdalse OCMW- en gemeenteraad gaf vanavond groen licht voor de partnerschapsovereenkomst met VDAB. In samenwerking met VDAB willen we lokale werkzoekenden sneller aan een job helpen en de tewerkstellingskansen in de regio Zuiderkempen verhogen.

Om tot de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst over te gaan, werd een actieplan uitgewerkt dat 2-jaarlijks geëvalueerd, en waar nodig, bijgestuurd zal worden. Het actieplan versterkt de samenwerking VDAB - Lokale besturen Zuiderkempen en bevat 5 actiedomeinen waarbinnen men diverse initiatieven willen opzetten: flankerend onderwijsbeleid, wegwerken van job-obstakels, dienstverlening aan bedrijven, activeren en bemiddelen richting arbeidsmarkt, inclusieve economie.

Raf Moons (schepen van welzijn en sociale tewerkstelling): “In 2019 had Laakdal samen met Rijkevorsel de laagste werkloosheidsgraad in het arrondissement Turnhout. De huidige werkloosheidsgraad bedraagt 4,5% en ligt dus onder het Vlaams (6,4%) en provinciaal (8%) gemiddelde. Toch zijn er nog steeds obstakels waardoor bepaalde inwoners geen werk vinden. In de strijd tegen de groeiende sociale ongelijkheid en verhoogde jeugdwerkloosheid, willen wij een passend welzijns- en werkgelegenheidsbeleid voeren."

Daarnaast vervullen lokale besturen een belangrijke rol inzake een lokaal ondernemingsvriendelijk klimaat. Dankzij deze samenwerking met VDAB krijgen bedrijven de mogelijkheid om gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers te rekruteren in de eigen omgeving. Dat zorgt voor evenwicht op de lokale arbeidsmarkt en levert bijkomende impulsen voor het tot stand komen van een gezonde lokale samenleving.