De Laakdalse sportieve jongeren kunnen tijdens de zomermaanden hun skate-, skeeler-, BMX- en/of stepvaardigheden bijspijkeren op het mobiele skatepark aan de sporthal in Veerle. Het tijdelijke skatepark omvat 4 skate-elementen: 2 flatbanks (90 en 70 cm hoog), een funbox met rail en een manual pad. Goed nieuws voor heel wat jongeren die al geruime tijd vragende partij zijn voor skate-infrastructuur!

De toestellen zijn een mix van lage en gemakkelijke toestellen, gecombineerd met enkele technisch iets moeilijkere obstakels. Zo voelen zowel beginnende als gevorderde skaters zich aangetrokken en blijft het voor iedereen een uitdagende omgeving. 

Momenteel gebruiken de jongeren de openbare weg of wijken ze uit naar Westerlo en Tessenderlo om zich daar uit te leven.  Heel wat jongeren zijn dan ook al geruime tijd vragende partij voor een skate-infrastructuur in Laakdal. “Wij zijn al een tijdje bezig om dit traject te bekijken”, legt Jeugdschepen Frank Sels uit. “Vanuit het dagelijks bestuur van de jeugdraad kwam het signaal om dit liever gekaderd te zien in een uitgebreide bevraging bij de Laakdalse jeugd. Adviesbureau Volt zal de komende weken peilen naar wat zij in onze gemeente willen de komende jaren zoals bijvoorbeeld een skatepark, een jeugdhuis, enz.”

 “Laakdal heeft al uitgebreid sportaanbod”, weet Sportschepen Benny Smets, maar ook nog deze zomer zal het vrijetijdsaanbod beperkter zijn omwille van corona, de pandemie ligt jammer genoeg nog niet definitief achter ons. Vandaar dat we open staan om nieuwe sportmogelijkheden toe te voegen en bij voorkeur in de buitenlucht! Wij willen immers de jongeren aanmoedigen om te sporten of te bewegen, op welke manier dan ook!”

Ook burgemeester Tine Gielis is voorstander van dit initiatief: “Vanuit de politie wordt er sterk aangedrongen op initiatieven die onze jeugd aanspreken. Het is een pluspunt als jongeren kunnen samenkomen. We moeten er enkel over waken dat dit samenkomen niet leidt tot negatieve gevolgen zoals vandalisme of gebruik van verdovende middelen. Om die reden is het belangrijk verbinding te maken met elkaar en met de leefgemeenschap waarvan we allen deel uitmaken.  Het skatepark kan hierin een rol spelen waarin jongeren elkaar kunnen stimuleren. Daarnaast hebben we heel wat bloeiende verenigingen waar de jeugd zich engageert en leert samenspelen en -werken.  Maar toch bereiken we een groot percentage van onze jeugd niet. Het skatepark kan hierop een antwoord geven, voor al onze jongeren, zowel dezen die de weg naar het verenigingsleven kennen, maar zeker ook dezen die niet georganiseerd zijn in (jeugd)verenigingen.”