Laakdal zal voor de visievorming van de Vinea-site een beroep doen op de Profploeg van de Vlaamse Overheid. De Profploeg is een team van experten dat gemeenten tips geeft om hun handelskern nieuw leven in te blazen. Laakdal werd hiervoor als één van de 50 nieuwe gemeenten geselecteerd door Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits.  

“Leegstand in het centrum van een gemeente of stad zorgt voor verloedering en zorgt zelf ook voor extra leegstand. De aantrekkingskracht van een kerngebied neemt af. Daarom moeten we de handelskernen van onze gemeenten herdenken. Met de profploeg willen we lokale besturen ondersteunen in die aanpak. Een wisselwinkel, extra parkeergelegenheid of extra groen kan net die troef zijn om een leegstaand pand nieuw leven in te blazen en zo de kern te versterken.”; aldus Hilde Crevits.   

Wat doet de profploeg? 

De profploeg is een team van experten in ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, sociale media, events, stedelijke organisatie, … die op pad gaat in de handelskern op zoek naar verborgen parels, naar mogelijkheden om de kern te versterken. Zij doen voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern. 

Burgemeester Tine Gielis: “Laakdal laat zich specifiek begeleiden in de visievorming van de Vinea-site. We zijn momenteel in afwachting van de subsidies om het Pastorij-gebouw te laten restaureren, maar willen deze kans alvast grijpen om te onderzoeken welke invulling we hieraan kunnen geven. Met steun van de Profploeg willen we de site omtoveren tot een dynamisch ontmoetingscentrum in het bedrijvige centrum van Veerle.”

Jurgen Mensch (schepen van ondernemen): “De begeleiding van de Profploeg past mooi in het strategisch detailhandelsplan dat we samen met de experten van de provincie aan het uitwerken zijn. Met deze activiteiten creëren we een duidelijk kader en visie op korte en lange termijn voor onze huidige en toekomstige ondernemers in alle dorpskernen. We zijn ervan overtuigd dat deze inspanningen zullen leiden tot sterkere handelskernen.”