In 2019 startte het verhaal van ’t Fortun in Laakdal in het kader van de Leader-oproep. De gemeente Laakdal en Ferm sloegen de handen in elkaar om van ’t Fortun een echte plek van ontmoeting en verbinding te maken, gedragen en gemaakt door en met vrijwilligers. Ferm nam een intensieve rol op als begeleider en zette zich samen met vrijwilligers achter het nieuwe plan van ’t Fortun. De zaal en bar werden heringericht tot leuke plekken, waar mensen graag vertoeven. Alle verenigingen werden uitgenodigd om de locatie te gebruiken voor hun activiteiten. Ferm ging samen met de vrijwilligers en de gemeente aan de slag met een nieuw reglement, verhuursysteem, drank, sleutelsysteem, meldpunt voor calamiteiten… Op ambassadeursvergaderingen werd dit gecommuniceerd en verder vormgegeven. 

Maar om een echte plek voor de buurt te worden is er meer nodig dan enkel inrichting en goede afspraken. Als dat goed zit zijn er vaste momenten/activiteiten nodig die nieuwe mensen naar het buurpunt brengen en waar nieuwe dynamieken ontstaan. Ferm ging de uitdaging aan en er werden nieuwe vaste activiteiten gezocht en gevonden om een vaste waarde te worden in ’t Fortun. De voedselbedeling, een koffiebar door Het Eepos, een mamadepot met ondersteuning van Ferm, een wereldwinkel waren de eerste realisaties en bestaan, op de wereldwinkel na, vandaag nog altijd. 

Een andere pijler is dat ’t Fortun echt van de vrijwilligers is en door vrijwilligers gevormd wordt. Ferm ging in het project Zorgzame Buurten hier mee aan de slag. Na in het begin meer een trekkende rol op te nemen, gingen we op zoek naar vrijwilligers die een hart hebben voor het ‘t Fortun en hier echt de buurtplek van willen maken. De rol van Ferm verschoof van trekken naar ondersteunen. Een proces dat niet altijd eenvoudig was, waar soms moest vertraagd worden. Een proces waar verschillende gesprekken en methodieken gebruikt werden om het resultaat te behalen. 

Sterke schouders zetten zich onder de toekomst van ' Fortun

In mei van dit jaar was het dan zover. Na enkele maanden van zoeken en proberen, helaas ook met het uitvallen van het vaste aanspreekpunt Caroline, brachten we verschillende mensen samen op een avond om mee de toekomst vast te pakken. Een avond waaruit nu een groep van 6 mensen uit gevormd is die hun schouders onder ‘t Fortun willen zetten met de permanente steun van het gemeentebestuur. 

Een moment om de continuïteit naar de toekomst ook echt te gaan verankeren en de vernieuwde engagementen te versterken. Daarom bleek ook in een gesprek tussen Ferm en de gemeente Laakdal, dat het moment is gekomen dat de gemeente haar rol sterker opneemt en de facilitator rol van Ferm overneemt. Met Ferm geloven we dat dit de juiste keuze is van de gemeente voor een duurzame samenwerking voor ’t Fortun. 

In deze vernieuwde samenwerking is het gebruik van de zaal door de vele actoren gegarandeerd. Daarnaast biedt het ruimte om verder te blijven groeien als ’t Fortun. We wensen de vrijwilligers, de verenigingen en de gemeente alvast veel succes in de verdere uitbouw van ’t Fortun als echte buurtplek waar alle inwoners, verenigingen, vrijwilligers,.. van Groot Vorst zich welkom voelen, elkaar ontmoeten, nieuwe activiteiten realiseren en nieuwe engagementen kunnen opnemen. 

Blijf alvast dromen van wat allemaal kan en werk hiernaartoe. We werkten zeer graag mee aan dit project en blijven supporteren op de zijlijn. 

De ondersteuning van het mamadepot blijven we verder zetten vanuit onze permanente werking van Ferm, net als de ondersteuning van onze Ferm groepen. 

  • Gebouwen & infrastructuur
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties