De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we wonen belangrijk kan zijn voor de inwoners. Vlaams minister van Welzijn Beke voorziet de komende jaren de nodige middelen om kiemende zorgzame buurten de kans te geven om zich succesvol te ontwikkelen. ’t Fortun in Groot-Vorst werd geselecteerd en zal gedurende twee jaar kunnen rekenen op een financiële impuls, intensieve coaching en ondersteuning.

Wat is een zorgzame buurt?

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen leven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. 

Een kloppend dorpshart in ‘t Fortun 

Onder impuls van het vrouwennetwerk Ferm, het lokaal bestuur van Laakdal, subsidies van LEADER, vrijwilligers en verenigingen wordt ’t Fortun uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor Groot-Vorst en gans Laakdal.  

Gerda Broeckx (schepen van cultuur): “Sinds 2020 is ’t Fortun opnieuw een thuis en ontmoetingsplek voor en door Laakdallenaars. Ondertussen kan je hier terecht voor een uitgebreide mix van initiatieven en activiteiten van organisaties, verenigingen en van heel wat enthousiaste vrijwilligers. We bundelen met z’n allen onze krachten en zorgen op deze manier voor verbinding in het dorp op een inclusieve en duurzame manier.”  

Deze bestaande samenwerking wordt doorheen het traject verlengd en verder ontplooid. De initiatiefnemers zullen intensief worden begeleid, de werking wordt versterkt en de toegankelijkheid van de activiteiten wordt vergroot. Daarnaast ontvangt ’t Fortun tijdens het eerste projectjaar 15.000 euro subsidies en gedurende het tweede jaar 5.000 euro.  

Raf Moons (schepen van welzijn): “Ik geloof in de kracht van zorgzame buurten om laagdrempelige zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij iedereen, ook bij kwetsbare personen of gezinnen te brengen. In ’t Fortun onderstrepen we dit; zo bedeelt de sociale dienst van het OCMW maandelijks voedselpakketten aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Met het oog op verbinding, kunnen cliënten aansluitend een tas koffie drinken, terwijl ze een babbeltje doen of een kleine activiteit bijwonen.”