Het Lokaal Dienstencentrum ‘De Vriendschap’ werd in 2018 opgericht door OCMW Laakdal. In de setting van het oude klooster op de site van De Winde in Veerle kunnen senioren elkaar ontmoeten, genieten van een drankje, een warme middagmaaltijd of een aangename babbel. Vzw KMSI, de beheerder van De Winde, heeft nu concrete plannen om de werking van deze ontmoetingsplaats op lange termijn te versterken.  

Tine Gielis (burgemeester): “Het lokaal dienstencentrum is ontstaan in de schoot en onder impuls van de seniorenraad. Een denktank met alle instanties in Laakdal die werken met senioren hebben mee vorm gegeven aan het lokaal dienstencentrum zoals we dit reeds heel wat jaren kennen. De voorafgaande vergunning die we in 2018 verkregen is slechts geldig tot en met 2022.”  

Om de toekomst te garanderen, is dus een effectieve erkenning nodig. De Vlaamse Regering koppelt hieraan een aantal voorwaarden op gebied van dienstverlening, werking, personeel en infrastructuur. De huidige infrastructuur is echter verouderd en blijkt op lange termijn onvoldoende geschikt voor de verdere uitbouw van het LDC. Maar vzw KMSI heeft concrete plannen om op de site van De Winde een nieuwbouw te realiseren waarin ook een nieuw Lokaal Dienstencentrum zal voorzien worden.  

Aangezien het hier een gloednieuwe infrastructuur betreft, wordt het eigenaarschap en de exploitatie van het LDC in de nieuwe gebouwen overgedragen van het OCMW naar de vzw KMSI. OCMW Laakdal zal echter een blijvende rol opnemen en krijgt medezeggenschap in de aanpak van gemeenschapsgerichte zorg. Via een samenwerkingsovereenkomst worden de krijtlijnen hiervan vastgelegd, samen met een financieel engagement van de deelnemende partijen.  

Gerda Broeckx (schepen van senioren): “De succesvolle samenwerking tussen gemeente en De Winde blijft van kracht, enkel de regierol komt bij de Winde te liggen. Met deze beslissing wijzigt er voor de gebruiker van het dienstencentrum niets. Het lokaal Dienstencentrum 'De Vriendschap' blijft 's middags een locatie waar men samen kan eten en achteraf deelnemen aan activiteiten. Tijdens de bouwwerken wordt het dienstencentrum tijdelijk gehuisvest in de Druivenrank in Veerle. Daarnaast zullen we via het Europees HAIRE-project een busje aankopen waarmee senioren zich makkelijk naar het LDC kunnen verplaatsen.”