Zwerfvuil, straatlampen en bankautomaten... Dat was het laatste burgeroverleg van dit bizarre kalenderjaar. Het leverde heel wat tips op voor onze beleidsmakers. Een neerslag van het overleg van 4 december.

 

Zwerfvuil: De Laakdalse WITZ'ers verdienen alle lof

Rudy Vansingel en Walter Janssens deelden hun ervaringen als WITZ’er in onze gemeente. Het zijn twee van de vele vrijwilligers die er regelmatig op uit trekken om zwerfvuil op te ruimen. De aanwezigen waren unaniem. Deze vrijwilligers verdienen alle lof! Opvallend was dat het initiatief bij een aantal inwoners nog onbekend is en dus nog meer in de kijker mag worden gezet. Hier moet dan ook resoluut werk van worden gemaakt. En waarom geen gezamenlijke opruimdag met alle Laakdallers? Wie doet er mee?

Hogere boetes, zwerfvuil opruimen als werkstraf, extra sensibiliseren, het inzetten van camera's en meer communiceren over de uitgespreven GAS-boetes voor sluikstorters zijn tips die de burgemeester mee kreeg.

De vele wandelaars zorgen voor extra zwerfvuil.  Er is nog nood aan extra vuilnisbakken. Deze vragen worden bekeken. De vuilnisbakken worden ook aangepast aan het afval van de creatieve sporters en hondenpoepzakjes. Denk jij aan een locatie die nood heeft een (extra) vuilnisbakje? Aarzel niet om ons te contacteren!

 

Straatverlichting: Er wordt verder 'verled' 

De vraag was simpel. Worden de verouderde ‘gele’ armaturen verder vervangen door de moderne witte ledverlichting? In vaktermen heet dat blijkbaar ‘verledden’.  De straatverlichting zal verder worden gemoderniseerd naar ledverlichting. De verledding wordt in de toekomst in gans Laakdal uitgerond. Op de verbindingswegen tussen de dorpskernen werd dit reeds ingevoerd. De eerstvolgende straten die worden verled zijn gevestigd in Klein-Vorst: Verboekt, Dikstraat, Nieuwstraat en De Heuvels. 

Tine gaf nog mee dat er ook een nachtregime is. Tussen 23u00 en 5u00 is er een nachtklok voor de Laakdalse straatverlichting 😉. Dit betekent dat er om de 80m een straatlamp aanblijft, de anderen worden gedoofd. Op kruispunten blijven de lampen wel branden in functie van de verkeersveiligheid.

De aanwezigen hekelden de gebrekkige communicatie van Fluvius nog. Nadat een defecte lamp werd gemeld is het aan de indiener van de klacht om op te volgen en na te gaan of de reparatie heeft plaatsgevonden. Dit zou beter kunnen. Wil jij een defecte straatlamp melden? Dit kan snel via deze link.

 

Bankautomaten: Klein-Vorst zit zonder

We hebben even het even opgelijst. Niet elke bankautomaat is 24 uur beschikbaar, maar in Veerle kan men op 3 locaties terecht om cash geld op te halen. In Eindhout is er nog 1 locatie, maar die ligt niet ideaal vinden inwoners.  In Groot-Vorst is er naast de automaat in het gemeentehuis (enkel tijdens de openingsuren) nog een alternatief. Klein-Vorst moet het zonder stellen. De laatste bankautomaat is daar verdwenen. Het installeren van bankautomaten is geen opdracht van het gemeentebestuur, maar CD&V wil wel nadenken en contacten leggen om tot een oplossing te komen. Het project Capellebeemden heeft ook een commerciële functie. Indien er een financiële instelling bereid is om hier een bankautomaat neer te poten, zullen we hier niet weigerachtig tegenover staan. Bankautomaten zijn een investering voor een bankinstelling en met de recente plofkraken is men niet meer zo happig om ze te installeren.

Ook in het Vlaams en federaal parlement maakt CD&V werk van een uitrol van bankautomaten. De noodkreet uit Laakdal werd gehoord door de moederpartij:  “De federale regering stelt zichzelf als doel het elektronisch betalen fors uit te breiden. De consument moet steeds de mogelijkheid krijgen om cashloos te betalen. De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. In dat kader zullen de ondernemersorganisaties, de organisaties voor consumentenbescherming en de banken worden geconsulteerd. Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, maar de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt wel drastisch terug te brengen tegen het einde van de legislatuur. Voor CD&V moet er steeds een redelijke toegang blijven tot cash. De groep die vandaag geen toegang heeft tot online bankieren moet onze bijzondere aandacht verdienen (voornamelijk 80-plussers, nog 33% van deze groep heeft geen toegang tot online bankieren). Lokale besturen kunnen, eventueel ism met verenigingen, cursussen opzetten. Verenigingen moeten ondersteund worden bij de organisatie van hun activiteiten via elektronische betaalsystemen of betaalterminals,” liet Jo Brouns, parlementslid voor CD&V ons vanochtend weten.

Leuk om weten: 

- België staat bovenaan in aantal bankautomaten per inwoners.
- De banken zijn inmiddels ism Febelfin een eigen plan aan het maken om samen te werken en beseffen dat er een redelijke spreiding van bankautomaten moet blijven. Ze voorzien een uitrol van +/_ 8000 ‘ongekleurde’ bankautomaten. Ook onze minister Vincent Vanpethegem volgt dit dossier van heel nabij.

 

Corona:  Laakdals werkloosheidsperscentage opnieuw op peil van voor de lockdown

Het aantal vragen rond corona bleef beperkt.  Men toonde wel bezorgdheid naar de werkloosheidscijfers. In het volledige arrondissement is  een significante stijging vast te stellen. In Laakdal steeg de werkloosheid in de periode maart-mei licht, maar dit is intussen hersteld naar het cijfer van voor de eerste lockdown. Laakdal kent een werkloosheidscijfer van 4,2%.

Wil jij de volgende keer iets in de groep gooien? Of wil jij een thema aanreiken om te bespreken? Aarzel niet en stuur dit door naar info@laakdal.cdenv.be

 

Stein Voet

 

  

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties