De jaarlijkse VN-campagne ‘Orange the World’ is deze week gestart. Over de hele wereld maken vrouwen een vuist tegen geweld op vrouwen. Ook Vrouw & Maatschappij Laakdal vraagt aandacht voor dit thema en voert dit weekend een symbolische actie. 

‘Orange the World’ is een initiatief van de Verenigde Naties. Oranje, de officiële kleur van de VN, symboliseert een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen. Vanaf 25 november kleurt in Laakdal de gevelverlichting van het gemeentehuis en de pastorij in Vorst-Centrum oranje. Daarnaast steunt ook Vrouw en Maatschappij Laakdal de campagne: tijdens een symbolische actie overhandigen de dames manden met mandarijntjes en informatie over de campagne aan alle voorzitsters van Laakdalse vrouwenverenigingen. De mandarijntjes zijn gekozen voor hun oranje kleur maar tevens een knipoog naar de huidige Sinterklaastijd. 

Elke Wellens (voorzitster V&M Laakdal): “V&M wil ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Aangezien Vrouw & Maatschappij steeds pleitbezorger is geweest voor meer politieke aandacht voor het thema van geweld tegen vrouwen, waren ook wij er snel bij om ons in te zetten voor deze campagne.”

Gerda Broeckx (schepen van gelijkheid): “Gendergerelateerd geweld kent geen grenzen, ook in België zien we een toename van geweld tegen vrouwen.  De drempels om erover te praten zijn heel groot. Daarom ben ik blij dat we met deze acties over zo’n belangrijk thema sensibiliseren.”

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je zelfbeheersing verliest en iemand ongewenst pijn doet? Bel, mail of chat dan met 1712. 1712 is er voor iedereen en elke vraag over een vorm van geweld of misbruik. Het gesprek is gratis en discreet. 

Ben je in gevaar of in een noodsituatie? Bel dan de politie op het nummer 101. Bel het noodnummer 112 voor dringende medische hulp.