Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°35 - 27/08/2014
 
 

CD&V geeft gevolg aan facebookgroep 'Slechte Laakdalse wegen'

Laakdal is erg actief op sociale media. Dat bewijst het ontstaan van de community 'Laakdal waakt' na de inbrakenplaag enkele maanden geleden. Enkele dagen geleden ontstond de groep 'Slechte Laakdalse wegen'. Op deze pagina worden Laakdalse wegen die er slecht bij liggen of dringend aan herstelling toe zijn aangekaart.

'Zulke problematiek bespreekbaar maken moet kunnen op de sociale media', vindt CD&V-jongerenvoorzitter Stein Voet. "Om het nodige gevolg te geven aan deze problemen moeten de besproken punten bij de juiste persoon terechtkomen. Ik legde de besproken pijnpunten alvast meteen voor aan onze burgemeester, welke bevoegd is voor openbare werken."

Tine Gielis zit absoluut niet verveeld met deze facebookgroep: "Als burgermoeder sta ik open voor de bekommernissen van onze burger. Hoewel er op de gemeentelijke website, www.laakdal.be, een digitaal meldpunt is betreffende wegen en plantsoen heb ik gehoor voor bekommernissen in deze facebookgroep. Desondanks wil ik oproepen om vastgestelde problemen of aan te pakken punten ook door te geven via het e-formulier. Op die manier komen de pijnpunten meteen bij onze diensten terecht en kan er sneller werk gemaakt worden van de problemen."

 

Aanpak beton- en asfalteringswerken

Binnen de gemeente Laakdal wordt er systematisch gewerkt aan het onderhoud van onze gemeentewegen. Dit  houdt in dat er jaarlijks aanzienlijke budgetten gespendeerd worden aan betonwerken, asfalteringen en fatsoenering van straten, trage wegen en voetpaden. De noodzaak en de volgorde van aanpak wordt bepaald op basis van gebruiksintensiteit en de toestand van beton-, asfaltwegen, fiets- en voetpaden.

Bij de asfalteringen van wegen waar zware tractoren passeren waardoor het asfalt barst worden de bochten voorzien van een betonnen rand.

Putten naast de weg of in bochten die dikwijls moeten worden bijgevuld, worden structureel aangepakt door deze te verharden. Een mooi voorbeeld hiervan is de bocht in Blaardonk (Trichelhoek).


Gewestwegen

Bij gewestwegen is het gemeentebestuur afhankelijk van derden. Bij problemen met gewestwegen, zoals de Meerlaarstraat ter hoogte van café De Vier Wegen, worden er regelmatig besprekingen gevoerd met de Vlaamse wegbeheerder om hen op deze problematiek te wijzen. Het gemeentebestuur kijkt er op toe dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd.


Oude Tramlijn

De asfaltering van de Oude Tramlijn is voorzien in 2015. Normaliter zou deze in 2014 plaatsgevonden hebben, maar omwille van de vele bouwwerkingen die nog bezig zijn en de daarbij horende werfketens die er nog opgesteld staan, bleek dit niet mogelijk en werd dit een jaar uitgesteld.

Volgend jaar in orde? Daar gaan we voor!


Verkeersdrempel Hoogstraat

De toestand van de verkeersdrempel op het kruispunt Meir-Hoogstraat, ter hoogte van het fitnesscentrum, is inderdaad niet meer optimaal. Ook de herstelling van deze drempel laat op zich wachten door bouwwerkzaamheden ter hoogte van deze drempel. Het is aangewezen om eerst de werkzaamheden te laten afronden vooraleer er structurele aanpassingen kunnen gebeuren.


Op de planning...

Momenteel maken we als gemeente werk van volgende dossiers om in aanmerking te komen voor subsidies:

- het fietspad op de Diestsebaan,

- het fietspad op de Averboodsebaan

- het fietspad op de Nieuwe Baan

- een veilige doortocht door Veerle

- de openbare verlichting in alle dorpskernen en op de grotere verbindingswegen zoals de Steenweg op Veerle (Eindhout-Veerle), Lakstraat, Borgtstraat, Grote Steenweg (Veerle-Zammel)

- het rioleringsproject Veerle-Heide waarbij ook het wegdek aangepakt wordt en de onveilige punten worden heringericht

 

Kalender