Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°19 - 01/03/2014
 
 

CD&V Laakdal heeft nu ook een geleding 'senioren'

Onze Laakdalse CD&V-afdeling trok naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan 'Jij bent Laakdal.' Een slogan die CD&V-Laakdal de ganse legislatuur in het achterhoofd zal houden.  Als lid van de meerderheid blijft CD&V werk maken van een gemeente waar het voor de Laakdallers goed is om te wonen, goed is om te werken, aangenaam is om te ontspannen.

 

Onze partijwerking richt zich daarom op alle geledingen van de Laakdalse bevolking. Onze bloeiende jongerenafdeling, Jong CD&V, en onze bruisende vrouwenafdeling, Vrouw&Maatschappij, hebben al enkele jaren op hun teller staan. Sinds dit jaar vinden ook de senioren hun gading in partij. Na de vorige legislatuur namen enkele ervaren partijleden geen mandaat meer op. Gelukkig kunnen onze partij en onze huidige mandatarissen nog wel beroep doen op de ervaring van deze ervaren rotten.

 

Ward Sledsensneemt het voortouw van onze CD&V Senioren. De CD&V-senioren toetsen het beleid af aan de noden van senioren, maar nemen ook een informerende rol op. Senioren die wensen deel uit te maken aan deze CD&V-geleding nemen contact op met Ward Sledsens (eduard.sledsens@telenet.be of 0496/51.39.11).

 

Katrien Eyckmans is voorzitster van Vrouw & Maatschappij Laakdal. De jaarlijkse hoogtepunten van deze werking is de Ladies Night en de najaarsreis. Geïnteresseerde dames richten zich tot Katrien (katrien.eyckmans@yahoo.com).

 

Stein Voettrekt Jong CD&V sinds de oprichting ervan. Jong CD&V is de luis in de pels van onze beleidsmakers. De noden van kinderen, jongeren en jonge gezinnen worden dankzij de CD&V-jongeren niet uit het oog verloren. Jongeren die zich wensen te engageren contacteren Stein (steinvoet@skynet.be)


Een toekomst voor onze kerkgebouwen

Het debat over de toekomst van onze kerkgebouwen en parochies woedt volop. Op een info- en debatavond met Ward Kennes zullen verschillende thema's aan bod komen: het ontwikkelen van eenlokale toekomstvisie op de parochiekerken, mogelijke neven- en herbestemmingen van kerken en andere religieuze gebouwen, de rol van de lokale geloofsgemeenschap, fusies van parochies, een overzicht van de nieuwe regelgeving,...

 

U wordt van harte uitgenodigd op dit infomoment met Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes op dinsdag 4 maart om 20.00 uur in Zaal Druivenrank.

 

Ladies Nights editie 2014 geannuleerd

Helaas heeft Vrouw & Maatschappij de beslissing moeten nemen om de Ladies Night van dit jaar te annuleren. Onze vrouwenbeweging is nu volop bezig met de voorbereiding van haar najaarsreis naar Ieper. Hierover volgt snel meer informatie.


Informatieronde Diftar

Dit voorjaar wordt er gestart met de communicatiecampagne over het DIFTAR-systeem. Diftar zelf zal op 1 juli 2014 van start gaan. Dit betekent dat het restafval niet meer met de grijze zakken wordt opgehaald. Dit gebeurt dan met een grijze restafvalcontainer. Het afval dat wordt meegegeven wordt gewogen. Ook de GFT-bak krijgt een chip waardoor dit afval ook zal gewogen worden.

 

IOK afvalbeheer organiseert enkele informatieavonden.

- Woensdag 26 maart: Feestzaal Lambeir, Eindhout

- Donderdag 27 maart: Vrije basisschool Meerlaar, Klein-Vorst

- Maandag 31 maart: 't Fortun, Groot-Vorst

- Dinsdag 1 april: Buurthuis, Veerle-Heide

- Woensdag 2 april: Druivenrank, Veerle

De infoavonden starten telkens om 19.30u. Voor zelfstandigen wordt een aparte avond georganiseerd. Zij ontvangen een uitnodiging van IOK Afvalbeheer.

Kalender