Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°50 - 18/11/2015
 
 

Investeren in duurzame en hedendaagse mobiliteit

Onze partij wil blijven inzetten op een duurzaam en hedendaags mobiliteitsbeleid. In deze nieuwsbrief sommen we de projecten op die deze legislatuur nog uitgevoerd worden en kaderen binnen deze visie.

 

Asfaltering N141

In het voorjaar van 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfalteringswerken op de N141. De gewestweg die Laakdal bijna helemaal doorkruist krijgt een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt.

Tine Gielis (burgemeester en bevoegd voor openbare werken): "De werken worden uitgevoerd in 2 fasen. Tijdens de eerste fase worden de straten vanaf Veerledorp tot aan de rotonde te Groot-Vorst aangepakt. In een volgend stadium start de renovatie vanaf de rotonde tot aan het kruispunt met de Geelsebaan te Vorst-Meerlaar. Elke fase zal afgewerkt worden binnen 1 week."

Simultaan met het structureel onderhoud van de Smissestraat wil het gemeentebestuur de herinrichting van de schoolomgeving te Groot-Vorst uitvoeren. Door het sterker accentueren van de schoolzone en voetgangersoversteek, willen we de snelheid aan de schoolpoort afremmen. De onderhandelingen met de kerkfabriek zijn hiervoor lopende, die eigenaar zijn van de parking naast de school.


Een deftig fietspad langs de Diestsebaan

 In samenwerking met de gemeenten Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel-Zichem werd de startnota gefinaliseerd. Het gemeentebestuur van Tessenderlo is bezig met het gunnen van de opdracht aan een studiebureau om een projectnota op te stellen.


Ontsluiting Nikelaan

In de loop van vrijdag 20 november wordt de nieuwe ontsluitingsweg N156 opengesteld voor het verkeer.

Burgemeester Tine Gielis reageert bijzonder opgetogen over de herwonnen verkeersleefbaarheid in de lokale omgeving: “Klein-Vorst kan herademen! Het (zwaar) vervoer tussen de Nikelaan en het op/afrittencomplex Ham - Kwaadmechelen heeft een alternatieve route en moet niet meer door de dorpskern van Klein-Vorst rijden." 

 

Raadslid Bob Nijsmans is tevreden met deze werken: "De dorpskern wordt terug leefbaar en kan zich voorbereiden op de volgende belangrijke stap, nl. de ontwikkeling van een nieuw ontmoetingscentrum.”


Vlaamse overheid investeert in herinrichting op- en afrittencomplex E313

De oprit E313 richting Hasselt zal volledig worden heringericht met de aanleg van een rond punt waarop de Nieuwe Baan, de Heikantstraat en de E313  aantakken. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van een carpoolparking. De triangel wordt verfraaid en moet het visitekaartje van onze gemeente worden.

 

 


Uitstel is geen afstel

In deze economisch uitdagende tijden ontbreekt het de Vlaamse overheid echter aan extra investeringsruimte. Daarom hebben zij voor bepaalde projecten geen budget voorzien in hun meerjarenplanning. Deze dossiers zijn wel reeds opgestart en worden verder ontwikkeld, maar zullen pas volgende legislatuur uitgevoerd worden.

Doortocht Veerle:

Het schoolteam en oudercomité gaan akkoord met een gedeeltelijke herlocalisatie van de speelplaats naar de achterkant van het schoolgebouw. Op die manier kan er voor het schoolgebouw ruimte voor zwakke weggebruikers en eventueel parkeergelegenheid gecreëerd worden. Verdere hoofdlijnen werden uitgetekend door de denktankgroep en worden in een latere fase uitgevoerd.
Fietspad Averboodsebaan:


Tijdens een eerste fase wordt de aanleg van het fietspad vanaf de Lakstraat tot aan de abdij uitgevoerd. Hiervoor starten de verwervingen vanaf 2017. De werken kunnen dan aanvatten vanaf 2018. Het fietspad vanaf Diestsebaan tot de Lakstraat wordt aangelegd in een tweede fase. In overleg met de verschillende instanties wordt hiervoor nog een concrete timing opgesteld.

CD&V-bestuurslid en buurtbewoonster Kim Kempenaers volgt het dossier op de voet.  "Momenteel is het levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruiker", weet ze.

 

Fietspad Nieuwe Baan:

We vernamen van van de Vlaamse Regering dat hiervoor geen subsidies werden voorzien in hun meerjarenplanning.

Kalender