Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°30 - 23/07/2014
 
 

Afbraak Vinea weldra een feit

 

Dorpskernvernieuwing werd in het bestuursakkoord 2013-2018 aangestipt als een prioriteit in de gemeente Laakdal.  In elke deelgemeente zijn hiertoe plannen in voorbereiding:

 

•In Groot-Vorst met de bouw van het nieuwe administratief centrum waarin OCMW, gemeentelijke diensten, BPost en de politie gecentraliseerd worden.


•In Klein-Vorst met de realisatie van een ontmoetingscentrum op de plaats waar eerder de Witte School werd afgebroken.


•In Eindhout werd dit reeds grotendeels doorgevoerd door de heraanleg van enkele kruispunten, maar zal het dorpsplein ook groener ingekleurd worden.


•Op Veerle-Heide wordt riolering gelegd door Pidpa en zal de gemeente tegelijkertijd enkele verkeerspunten aanpakken.


 

Maar ook in Veerle ter hoogte van Vinea zal kortelings de horizon andere vormen aannemen.    Een eerste stap in de herstructurering van de Vinea-site werd reeds vorig jaar gezet met de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte Druivenrank.   Begin augustus start de gemeente met de implementatie van de tweede fase; namelijk de sloopwerken van het voormalige café en de achterliggende zaal. Deze werken zullen slechts enkele weken in beslag nemen.

 

Tine Gielis (Burgemeester en bevoegd voor dorpskernvernieuwing):“Na enkele decennia zal het straatbeeld ter hoogte van Vinea veranderen.  Als kind ben ik er opgegroeid en zal het ook voor mij even wennen zijn, maar door de gefaseerde uitvoering en aanpak van het masterplan Vinea willen we aan deze site een nieuw elan geven, weliswaar met dezelfde functie, nl. publieke ruimte."

 

Het vrijgekomen terrein zal worden ingericht als groene zone en extra parkeerruimte. De parking kan benut worden door klanten van de lokale handelaars of bezoekers van de Druivenrank en school de Schans. De groene zone wordt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bewegen, rusten en feesten. Chiro Veerle kan blijven gebruik maken van de oude toneelzaal en het speelplein tot hun nieuwe lokalen achter de sporthal voltooid zijn.

 

Het derde stadium van het masterplan, het restauratiedossier van de pastorij en de pastorijtuin, zit inmiddels ook in de finale fase. Er zijn plannen om de pastorij open te stellen voor een horeca-uitbating. De tuin wordt verbonden met de groene zone en zal fungeren als park voor voetgangers en fietsers. Het subsidiedossier wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 â€œHet ontbreekt Laakdal aan een centraal cultureel centrum; een plaats waar een brede waaier van evenementen kan worden aangeboden. Met de ontwikkeling van de Vinea-site wil het gemeentebestuur onze inwoners een vernieuwde en uitgebreide reeks van activiteiten aanreiken”, aldus Tine Gielis. 

 

Buitenomgeving Vogelzang werd aangelegd

De dienst openbare werken van de gemeente Laakdal heeft onlangs de werkzaamheden voor de buitenaanleg van het OCMW dagcentrum Vogelzang beëindigd. Hierbij werd rekening gehouden met maximale toegankelijkheid, veiligheid, sport- en spelmogelijkheden. Zo werd er buiten een basketbalplein, een petanquebaan en een moestuin, ook een grasplein en een rij- en voetpad aangelegd.

Tine Gielis (schepen van openbare werken): "De integratie van gemeentelijke- en OCMW-diensten, behelst ook het beheer en onderhoud van het patrimonium. Deze realisatie is een mooi praktijkvoorbeeld hiervan."

De werkzaamheden kaderen in de uitbreiding van het dagcentrum. Onlangs werden de lokalen van het te krappe centrum reeds uitgebreid en opgefrist. Deze werken werden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van de tuinen, verkreeg het OCMW dagcentrum een subsidie van Lotto. Raf Moons (Voorzitter OCMW Laakdal): “In ruil voor de premie wordt er door Lotto gevraagd een kunstwerk te plaatsen in de tuin. Momenteel creëert een kunstenaar tezamen met een aantal jongens en meisjes van het dagcentrum een zitbank die bekleed zal worden met mozaïek tegels. Deze bank zal dus niet alleen als kunstwerk fungeren, maar ook als een rustplaats.” 


Speelpleinwerking

 

De zomervakantie is weer helemaal van start gegaan. Ook de jeugddienst van Laakdal is er meer dan klaar voor. Naar jaarlijkse gewoonte, zorgen zij in de sporthal van Laakdal voor spel en plezier tijdens de grote vakantie. Alle kindjes kunnen komen spelen en ravotten vanaf 7 juli tot en met 29 augustus 2014.Tussen 9u en 16u zorgen ervaren en enthousiaste monitoren voor knotsgekke programma’s en activiteiten. Daarnaast is er ook steeds opvang voorzien voor en na de speelpleinwerking.

 

 

Ils van Hove (schepen van jeugd): “Zowel de kleutertjes als de kinderen van de lagere school zijn een hele zomer welkom op onze speelpleinwerking! Nieuw deze zomer is dat we starten met een tienerwerking tijdens de 2 laatste weken van de zomervakantie. Bovendien organiseren we vanaf dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 25 juli en vanaf maandag 11 augustus tot en met donderdag 14 augustus opnieuw 2 weken met activiteiten op maat van kinderen en jongeren met een beperking.”

 

Speelpleinwerking Laakdal werkt reeds enkele jaren intensief aan het  toegankelijk maken van de werking voor kinderen met een beperking. “Met de speelpleinwerking willen wij optimale speelkansen creëren voor kinderen en jongeren. Elk kind heeft recht op een toffe vakantie en daarom passen wij onze werking aan aan de kinderen”, aldus Ils van Hove (schepen van jeugd).

 

Op het programma staan zowel rustige als actieve spelen, maar ook fantasietochten en uitstappen naar bijvoorbeeld de Olmense Zoo, Bobbejaanland en Mega Speelstad. Inschrijven is niet verplicht voor de gewone speelpleindagen, maar wel voor busuitstappen. Voor meer info kan je steeds terecht bij de jeugddienst van Laakdal.

 

 

Zomervakantie = openluchtfilms in Laakdal

 

Reeds voor het derde jaar op rij draait de vrijetijdsdienst van Laakdal (Bib, Jeugddienst, Cultuurdienst en dienst ontwikkelingssamenwerking) openluchtfilms tijdens de zomervakantie. Na het grote succes van de vorige editie, waarbij men steeds meer dan 100 bezoekers mocht verwelkomen, wordt ook dit jaar wekelijks een speelfilm vertoond. De voorstellingen vinden plaats in het fabelachtige decor van de pastorijtuin van Groot-Vorst.

 

Hier worden elke donderdagavond de poorten geopend voor zowel filmliefhebbers als gezelligheidsmensen. Naast de film, worden ook drankjes voorzien door Laakdalse jeugdverenigingen.

 

 

Gerda Broeckx (schepen van cultuur): “Naar goede gewoonte staan er ook deze zomer een reeks prachtfilms op het programma. Zo zullen onder meer  ‘Marina’, ‘12 years a slave’ en ‘the Hunger Games’  de revue passeren.  Laakdal wil een gezellige en levendige gemeente zijn voor iedereen.  Mede door dit initiatief bouwen wij verder aan deze doelstelling.”  

 

De films starten bij het invallen van de duisternis. Stoelen worden voorzien, maar indien je écht comfortabel wil zitten, breng je best je eigen stoel of zetel mee. Omdat het ’s avonds sterk kan afkoelen, wordt het aangeraden om een jas of fleece mee te brengen.  Als het regent is er geen filmvoorstelling. De toegang is gratis.

 

 

We speelden reeds:

•Gravity
•The Conjuring
•FC de Kampioenen

 

Staan nog op het programma:

•Philomena - donderdag 24 juli
•The lunchbox - donderdag 31 juli
•Het Vonnis - donderdag 7 augustus
•Marina - donderdag 14 augustus
•12 years a slave - donderdag 21 augustus
•The Hunger Games – catching fire - donderdag 28 augustus

 

 


 

Kalender