Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°25 - 11/05/2014
 
 

Bebloeming verfraait Laakdals straatbeeld

Is het jullie al opgevallen? Het verschijnen van die bloemetjes in het straatbeeld? Onder andere op de brugleuningen werd onlangs extra bebloeming aangebracht om het Laakdalse straatbeeld te verfraaien. Vanaf dit jaar zal de bebloeming van onze dorpskernen in eigen beheer gebeuren.

Bermbeheerplan

Het bermbeheerplan werkt nu letterlijk en figuurlijk haar vruchten af. De fietsers onder jullie hebben zeker en vast al kunnen vaststellen dat er veel meer bloemen in de bermen groeien en het een lust is om langs te rijden.


Inspraakmoment Langvoort

Op woensdag 11 juni zal er bij Nike een inspraakvergadering plaatsvinden omtrent de ontsluiting van Langvoort en de brug over het Albertkanaal. Bedrijven worden verwelkomd om 17.00u. Het inspraakmoment voor bewoners vindt plaats om 19.00u.


Mariakapelletjes Busschottenstraat en Palmboomstraat hersteld

Door de samenwerking tussen de Kerkfabriek en het gemeentebestuur zullen de Mariakapelletjes van de Busschottenstraat en de Palmboomstraat terug in ere worden hersteld. Op vrijdag 23 mei worden de nieuwe kapelletjes om 18.00u. officieel ingehuldigd op het erf van de hoeve Palmboom bij de familie Clerckx-Peetermans (Palmboomstraat 2). Uiteraard bent u van harte welkom!


Geen goedkeuring voor nieuw woonproject

Het college keurde een woonproject van 45 wooneenheden met ondergrondse parking tussen Kapellestraat en Leyndekker af. In het ganse project is er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de vragen van aangelanden.


Quote

Ils Van Hove trok het voorbije weekend van deur tot deur als kandidate voor de verkiezingen van 25 mei. Tijdens de huisbezoeken kwam een rake opmerking van een kritische burer naar boven: "Is N-VA vergeten dat enkele decennia geleden Vlamingen (lees: Walemannen en -vrouwen) hunne kost moesten gaan verdienen in de Walen? Nu is het even de omgekeerde wereld om binnen enkele jaren op gelijke schaal te staan. Met andere woorden: België moet samenwerken in plaats van te splitsen. En ja... onze koning en koningin hebben hierin een belangrijke rol in op te nemen!"

 

Wijze woorden om onze nieuwsbrief van deze week af te ronden...

 

Ils Van Hove, onze kandidaat op 25 mei!

Beste Laakdaller,

Beste niet-Laakdaller,

 

Op 25 mei wordt u in het stemhokje verwacht.  Graag beveel ik u hiervoor de kandidatuur aan van Ils Van Hove (6e opvolger voor de Kamer, CD&V) aan.    Ik stel haar maar al te graag voor.

Ils zette haar eerste stappen in de Laakdalse politiek in 2006.   Als rechtstreekse verkozene zetelde ze zowel in OCMW- als gemeenteraad.     Op die manier kon zij al heel wat terrein- en dossierkennis opdoen voor ze in 2013 de eed aflegde als schepen van financiën, communicatie, jeugd en evenementen.    

 

Als schepen ervaar ik haar als een persoon die steeds het algemeen belang in het oog houdt, in het bijzonder voor:   

 

1.  een mooie gemeente: als schepen van financiën leverde ze een evenwichtig meerjarenplan af zonder de algemene belastingen te verhogen én met heel wat investeringen ... zoals de opwaardering van de woonwijken Wouwerhoeve-Akkerrode en Toekomststraat in Eindhout.

 

2.  jeugd: zo is de uitbouw en de versterking van het fuifbeleid in Laakdal een prioriteit voor Ils: geef onze jeugd de gelegenheid om in eigen gemeente te fuiven.    

 

3.  jonge gezinnen: als OCMW-raadslid ijverde ze voor een optimale buitenschoolse kinderopvang (BKO) zoals de nieuwbouw in Veerle die kortelings wordt gestart.   Ook de speelpleintjes worden onder haar beleid opgewaardeerd.  Zo zal het speelpleintje op Heieinde Veerle-Heide verder uitgebouwd worden.

 

4.  personen met een beperking: als OCMW-raadslid werkte ze mee aan de uitbreiding van het Dagcentrum Vogelzang in Groot-Vorst die kortelings gefinaliseerd wordt.

 

5.  verenigingen: als bestuurder van de huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom houdt ze vinger aan de pols voor de uitbouw van ontmoetingsruimte in Klein-Vorst (Capellebeemden).

 

6.  vrouwen: onder haar voorzitterschap van Vrouw & Maatschappij groeide de jaarlijkse Ladies' Night uit tot een gevestigde waarde.

 

 

 

Ils is, naast haar professionele bezigheden als schepen, ook mama, echtgenote en actieve vrijwilliger.  Zij is sedert enkele jaren actief betrokken bij de nieuwbouw van Chiro Klein-Vorst, maar ook in haar jeugd was ze een fervent leidster van Chiro Groot-Vorst en bestuurslid van de jeugdraad.    Dit engagement wil zij nu ook politiek vertalen door zich kandidaat te stellen op de federale lijst, met als lijsttrekker Servais Verherstraeten en op de 4de plaats Griet Smaers, beiden rasechte Kempenaren. 

 

Ik ken Ils al jaren. Ik weet dat zij zich volledig inzet voor Laakdal, en dat zij staat voor een krachtig en integer gemeentelijk beleid, gebaseerd op gezond verstand.   Met diezelfde daadkracht wil ze ook voor de nationale politiek gaan.

 

Mag ik u aanbevelen om op de CD&V-kandidaten te stemmen? U vindt Ils als 6e opvolger op de lijst van de Kamer … Indien u meer informatie zoekt over de kandidaten, neem gerust een kijkje op de website .....

 

Met dank voor jouw steun.

 

Tine Gielis  

 

burgemeester

 

 

 

 

Kalender