Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°38 - 01/10/2014
 
 

CD&V wil ingrijpen in Klein-Vorst!

We trachten de wegbeheerder AWV (Agentschap van Wegen en Verkeer) te overtuigen om ter hoogte van de kerk in Klein-Vorst ingrepen te doen of verkeerslichten te plaatsen. Om na te gaan hoe dit kruispunt veiliger kan gemaakt worden, dient er een telling te gebeuren. Op basis van deze resultaten kan de wegbeheerder beslissen of er daadwerkelijk ingrepen dienen te gebeuren.

Zulke telling kan alleen manueel gebeuren door 8 personen op een dinsdag en donderdag, telkens tussen 7 en 9 uur en tussen 15 en 18 uur. Geïnteresseerd om deze meting mee uit te voeren? Laat het weten!


Begraafplaats Groot-Vorst wordt als eerste aangepakt.

Een landschapsarchitect bestudeerde alle Laakdalse kerkhoven en deed een voorstel hoe deze gefaseerd kunnen worden omgevormd tot rustige parkomgeving. Vooral toegankelijkheid, uniformiteit en sereniteit zijn aandachtspunten bij de aanpak van onze Laakdalse kerkhoven. Een eerste pilootproject zal worden uitgewerkt voor het kerkhof in Groot-Vorst en worden voorgesteld aan de geïnteresseerde Laakdallers op donderdag 27 november om 20.00u. op het gemeentehuis.


Extra zitbank aan de Swinnenbroekstraat

Op vraag van de seniorenraad wordt er een zitbank geplaatst op de hoek van de Broek- en de Swinnenbroekstraat. Dit toeristisch plekje wordt hierdoor een stuk comfortabeler voor de vele fietsers en wandelaars die er passeren.  Een goed idee van de seniorenraad waar graag positief gevolg aan gegeven wordt.


Laakdallers op de Special Olympics

Een sportief hoogtepunt als afsluiter van deze nieuwsbrief, nl. de deelname van alle Laakdalse atleten aan de Special Olympics.

"De deelname van nichtje Lies Gielis aan de Special Olympics was een persoonlijk hoogtepunt de voorbije week", aldus burgemeester Tine Gielis. "Met hun basketbalploeg pakten ze de gouden medaille." Een basketbalploeg bestond uit drie personen met een verstandelijke beperking en werden aangevuld met twee anderen, zoals o.a. de Laakdalse Marielore Vanhoof. "Ze haalden heel overtuigend de titel binnen, waarne de zaal ontplofte van emoties, van vriendschap en liefde tussen spelers, supporters en vele, vele vrijwilligers die elkaar onvoorwaardelijk accepteren", vertelt een fiere tante Tine.

Mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn in de minderheid, maar we kunnen er zo veel van leren, vooral die mensen dan die beperkt zijn in hun relativeringsvermogen en verdraagzaamheid.

 

Een dikke proficiat vanwege het ganse CD&V-partijbestuur aan alle Laakdalse atleten!

 

Amocolaan overgedragen aan het Vlaams Gewest

De gemeenteraad keurde de overdracht aan het Vlaamse Gewest van de Industrieweg/Amocolaan (het gedeelte vanaf de grens Geel-Laakdal tot aan de oprit E313) goed. Hiermee worden tegelijkertijd ook alle onderhoudskosten mee overgedragen.

Kalender