Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°18 - 23/02/2014
 
 

Capellebeemden? .... Iets deftigs, of niks!

Jong CD&V bracht de voorbije dagen het project Capellebeemden onder de aandacht. Jong CD&V is duidelijk: "Een deftige multifunctionele ruimte of niks!" Laakdal heeft volgens Jong CD&V geen nood aan een zoveelste 'zaaltje', maar met Capellebeemden kunnen heel wat andere noden invulling krijgen waar andere polyvalente ruimtes niet aan voldoen. Lees het volledige relaas op onze website!

Lees meer ›

Ward Kennis licht toe...'Een toekomst voor onze kerken'

Het debat over de toekomst van onze kerkgebouwen en parochies woedt volop. Op een info- en debatavond met Ward Kennes zullen verschillende thema's aan bod komen: het ontwikkelen van eenlokale toekomstvisie op de parochiekerken, mogelijke neven- en herbestemmingen van kerken en andere religieuze gebouwen, de rol van de lokale geloofsgemeenschap, fusies van parochies, een overzicht van de nieuwe regelgeving,...

 

U wordt van harte uitgenodigd op dit infomoment met Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes op dinsdag 4 maart om 20.00 uur in Zaal Druivenrank.

Lees meer ›


Jong CD&V lanceerde onlangs een nieuwe affichecampagne om hondenbaasjes te sensibiliseren. Met de slogan 'Geen gesmos in mijnen hof' wil Jong CD&V hondeneigenaars wijzen dat hondenpoep in de voortuin echt niet getolerereerd kan worden. Wie de affiche nog niet heeft, kan ze nog steeds downloaden op onze website.

Lees meer ›

 

8 maart: Ladies Night

Ook dit jaar laat Vrouw en Maatschappij de internationale vrouwendag niet zomaar aan hun voorbijgaan. Dit jaar organiseren zij een heuse Carnavalfuif en dit op zaterdag 8 maart in zaal 't Buurthuis, Veerle-Heide. Om de avond te starten nodigen zij alle Laakdalse vrouwen uit om samen met hen de avond al swingend in te zetten met een Swinpaleis. Aan de verenigingen wordt gevraagd om te zetelen in de panels.

Na het Swingpaleis wordt het startschot gegeven voor de Carnavalfuif. Mannen zijn vanaf dan ook meer dan welkom! Er zou ook nog een special act de revue passeren en de best verklede persoon gaat met een leuke prijs naar huis.

Inkomkaarten kosten in voorverkoop 6€ en aan de kassa 8€. Deze zijn te verkrijgen in 't Buurthuis of bij

- Mia Van Hirtum, Witte Hoeve 38, Veerle-Heide, 0498 08 35 12

- Maria Meeus, Vorstsebaan 85, Veerle Dorp, 0479 37 30 06

- Chris Vervecken, Oude Veerlebaan 36, Eindhout, 0497 19 44 80

- Katja Janssens, Heistraat 5, Klein-Vorst, 0486 38 77 57

- Katrien Eyckmans, Gastenhuis 4, Groot-Vorst, 0494 15 92 82

Hopelijk tot dan!

Kalender