Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°16 - 25/01/2014
 
 

Breaking news.... Eind april uitsluitsel over leegstaand winkelpand Groot-Vorst?

Invulling leegstaand winkelpand in Groot-Vorst komt dichterbij.

 

Dit moet breaking news zijn voor de inwoners van Groot-Vorst. Na herhaaldelijk aandringen van burgemeester Tine Gielis mochten we eindelijk een schriftelijk schrijven ontvangen van de eigenaar van het leegstaand winkeldpand in Groot-Vorst.

 

We onthouden het volgende:

1. Deze locatie werd destijds gekozen met het doel er een voedingswinkel te openen. Deze opening ging niet door wegens commerciële redenen.

2. De groepering analyseerde de oppertuniteit om hun commerciële activiteiten in Vlaanderen uit te breiden. In deze optiek is de ligging van Laakdal gunstig.

3. De groepering is momenteel bezig met het bepalen van het concept en de investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van hun activiteiten in Vlaanderen.

4. Er zal in prince voor april 2014 door de keten een definitief besluit genomen worden.

 

Burgemeester Tine Gielis is hoopvol: "Ik ben reeds verschillende jaren in regelmatig overleg met de directie. Er is werk gemaakt van een studie die kortelings zal worden voorgelegd aan de top van de keten. Het leegstaand pand zal hopelijk snel na deze beslissing een invulling krijgen. Ik hou alleszins vinger aan de pols om dit traject geen vertragingen te laten oplopen. Groot-Vorst heeft hier nood aan."

 

Uitsluitsel in april 2014!

 


CD&V mosselfeest

We nodigen u op zondag 9 februari graag uit op ons jaarlijks mosselfeest in de basisschool van Klein-Vorst. Ook dit jaar geven we uw fornuis een dagje vrijaf en serveren we mosselen, kipfilet of videe met frietjes. Inschrijven kan onze bestuursleden of via onze website.

 

Uiteraard hebt u ook de kans om in dialoog te gaan met onze mandatarissen en bestuursleden.

Lees meer ›


De Slimste Gemeente

Op 1 februari staat de opname van 'De Slimste Gemeente' gepland. Ook dit jaar is Laakdal geselecteerd. Burgemeester Tine Gielis mag rekenen op de steun van ervaren quizkandidaten Jos Reymen en Marleen Cousin.

 

Voor deze opname wordt er gerekend op voldoende steun uit Laakdal. Wil jij deze opname bijwonen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Stein Voet (steinvoet@skynet.be).

 

 

 

Herbeleef onze nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zondag hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met gastsprekers Servais Verherstraeten, Ivo Belet, Griet Smaers en Kathleen Helsen werd het een boeiende zondagvoormiddag.

Herbeleef deze voormiddag met de fotoreportage op onze website.

Lees meer ›


Parlementslid Griet Smaers wordt meter van Laakdalse CD&V

CD&V-parlementslid Griet Smaers heeft het meterschap van onze afdeling aanvaard. Griet is een graag geziene aanwezige op onze activiteiten. Als lid van de commissie openbare werken en mobiliteit konden onze mandatarissen in het verleden al erg vaak rekenen op de steun en de expertise van Griet. Onlangs nog kaartten onze jongeren de wegmarkeringen aan ter hoogte van het op- en afrittencomplex. Ook in het loodzware dossier omtrent de Nikelaan is Griet nog steeds onze contactpersoon in het Vlaam Parlement.

 

Griet zetelt ook in de commissie algemeen beleid, financiën en begroting. Naast haar taak als Vlaams parlementslid is Griet voorzitter van de gemeenteraad in Geel en is ze nationaal ondervoorzitter van onze partij. Ze zal ook vernieuwingscongres van onze partij, Innesto 2013, voorzitten. CD&V Laakdal is alvast trots op zulke enthousiaste en ambitieuze meter.  "Ik kijk met veel hoop uit naar samen met CD&V Laakdal toekomst te kunnen maken", laat onze fiere meter nog weten.

 

Wie graag meer informatie heeft over de bezigheden van Griet en de Griets activiteiten in de verschillende commissies vindt deze terug op haar webstek: www.grietsmaers.be

Kalender