Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°32 - 08/08/2014
 
 

Tocht door Laakdal

In onze volgende nieuwsbrieven maken we een rondrit doorheen onze gemeente. Een eerste tussenstop maken we in onze kleinste deelgemeente, Varendonk. Dit weekend was het feest in 'Verrendoenk', maar in de nabije toekomst staan er ook andere projecten op stapel om de drukke verbinding tussen Veerle en Zammel aan te pakken.  Alles hierover in deze nieuwsbrief.

Maatregelen ter hoogte van de Grote Steenweg

Bestuurslid Josee Lambrechts kaartte reeds verscheidene malen de verkeerssituatie op de baan Veerle-Zammel aan. Kortelings zal de parkeerstrook voor de vrachtwagens verbreed worden. "In de huidige situatie staan de vrachtwagens tot tegen de rijbaan geparkeerd", weet Josee. "Dit zorgt bij duister weer voor gevaarlijke toestanden op deze drukke verbinding tussen Veerle en Zammel."
"Bijkomend zullen de verdrijfstroken ter hoogte van alle kruispunten vergroot worden. Ook de straatverlichting wordt geoptimaliseerd, vooral ter hoogte van de verbrede parkeerstrook tussen Blaardonk en de Nete", vertelt Tine Gielis, bevoegd voor openbare werken.
Van zodra deze ingrepen zijn uitgevoerd zal de politie de vrachtwagenchauffeurs sensibiliseren om zich gecentraliseerd op te stellen op de verbrede parkeerstrook.

De huidige toestand is voor heel wat Varendonkenaars een doorn in het oog. CD&V Laakdal is er van overtuigd dat deze maatregelen de veiligheid voor alle weggebruikers ten goede zal komen.

 

Onze afdeling ook in Varendonk actief

Als CD&V-bestuur zijn we erg tevreden met Josee Lambrechts ook een klankbord te hebben in Varendonk. Josee zetelt reeds voor de tweede legislatuur in de OCMW-raad.  Varendonkenaars kunnen met vragen of opmerkingen terecht bij Josee. We vinden haar op Blaardonk 1.

Kalender