Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°5 - 28/03/2013
 
 

Polemiek rond haalbaarheidsstudie ... Tijd voor de ware toedracht van het verhaal

 

Nieuw gemeentehuis en bibliotheek in het centrum van Groot-Vorst zijn haalbaar

 

Het huidige administratief centrum was bij ingebruikname in de jaren ’70 al een tweedehands gebouw. De huidige gebouwen zijn dan ook oud en versleten en voldoen energetisch niet meer aan de voorwaarden die de dag van vandaag verwacht mogen worden. We kiezen niet voor oplapawerk en een gedeeltelijke oplossing. Wanneer men zou kiezen om deze gebouwen te renoveren zal dit slechts gedeeltelijk een oplossing bieden en dit slechts voor enkele jaren.

 

De plannen voor het bouwen van een nieuw administratief centrum zijn dan ook te verantwoorden.De meerderheidspartijen willen er op wijzen dat er enkel nog maar een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd met als enig doel te bekijken of een herlocatie van de gemeentelijke diensten naar de dorpskern mogelijk is. En dit blijkt mogelijk. Wat als grote voordeel heeft dat OCMW, gemeentelijke diensten en bibliotheek op dezelfde site gehuisvest zijn en waarbij nieuwe synergiën tot stand kunnen komen.Bovendien zal het nieuw administratieve centrum mee het elan geven aan de dorpskernversterking die gepland is voor Groot-Vorst.

 

Omdat het huidige bestuur transparantie hoog in het vaandel draagt hebben zij de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekendgemaakt. Maar het is en blijft slechts een haalbaarheidsstudie. Nu begint pas het echte werk en zullen de plannen financieel en inhoudelijk afgetoetst worden.

 

Het nieuwe administratief centrum zal dus geen prestigeproject worden, maar is integendeel broodnodig om een goede dienstverlening op lange termijn te kunnen blijven garanderen.