Toiletten sporthal - V&M op reis - fractieleider - Zwerfuil in onze gemeente
CD&V Laakdal
N°3 - 09/03/2013
 
 

Ook Laadalse sporthal ondervindt hinder van toiletten

In Laakdal ondervindt men al jaren last van de toiletten in de nieuwe sporthal. De link met Ranzegem uit de Vier-reeks ‘Met man en macht’ is snel gemaakt. Verenigingen die de nieuwe sporthal huren voor grotere evenementen zijn keer op keer genoodzaakt na verloop van tijd hun bezoekers naar de andere toiletten te sturen. Stof voor een nieuw item in onze jongerenrubriek 'Aangekaart'!

Lees meer ›


Johan Geeraerts is onze fractieleider

Johan Geeraerts, in de volksmond beter bekend als de Gérar, neemt deze legislatuur de taak van fractieleider binnen onze gemeenteraad op zich.

Lees meer ›


Jong CD&V: "Moet er nog rijst zijn?" (Zwerfvuil in Laakdal)

Wie denkt dat jongeren niet met ons milieu bezig zijn, heeft het mis. Ook onze jongerenwerking is bekommerd om een propere gemeente. Deze week nog stelden zij vast dat de Oude Tramlijn in Eindhout er erg vervuild bij ligt. Glazen flessen, blikjes, ... en zelfs een braadkip vonden onze jongeren naast de weg. Moet er nog rijst zijn?

 

De Oude Tramlijn is geen alleenstaand feit. Jong CD&V wil de Laakdaller oproepen om werk te maken van een nette gemeente. Het initiatief van onze milieudienst dient dan ook de nodige aandacht te krijgen. Op zaterdag 16 maart hoopt de gemeente op talrijke verenigingen en vrijwilligers om onze buurten opnieuw proper te maken. Meer info over deze zwerfvuilactie via onze milieudienst (milieu@laakdal.be). Laten we onze buurt na dit initiatief dan ook proper houden! Burgers die toch nog vervuilde plekjes in onze gemeente vinden, vragen zij om dit niet onberoerd te laten. Jong CD&V roept burgers op om deze plaatsen door te geven via het online meldpunt op de gemeentelijke website (http://www.laakdal.be/e-loket/formulieren/meldingsformulier.html)

Jong CD&V roept het gemeentebestuur op om gericht controle te houden op het zuiver houden van onze buurten. Nationaal lagen de GAS-sancties onlangs onder vuur. Wat zwerfvuil betreft, ondersteunen wij deze boetes ten volle! Wij willen het bestuur zelfs vragen de aangekochte mobiele camera nog frequenter in te zetten om afvaldumpers te betrappen. Aansluitend hopen we dat er samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook controles worden gehouden aan de op- en afritten van Geel-Oost, die reeds jarenlang geteisterd worden door zwerfvuil.

Lees meer ›

 

CD&V dankt Laakdalse vrijwilligers

Als politici gaan we vaak in gesprek met mensen uit het verenigingsleven. Helaas merken we bij heel wat verenigingen een noodkreet naar extra vrijwilligers die het voortbestaan van hun vereniging verzekeren.Tal van verenigingen hebben nood aan opvolging, aan verjonging, aan extra geëngageerde enthousiastelingen.

 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger willen we deze oproep extra in de verf zetten. Onze maatschappij wordt gedragen door de talrijke verenigingen die door de jaren heen in het leven zijn geroepen. We zijn de vele enthousiaste vrijwilligers meer dan dankbaar voor de talloze initiatieven die mensen doen verenigingen. We maken ieder van u graag warm om onze verenigingen te ondersteunen. Sta op en engageer je bij een van onze Laakdalse verenigingen.

 

Bedankt, vrijwilliger!

Lees meer ›


Jouw activiteit op onze website

Onze webmasters maken frequent werk van onze website. De agenda vullen we met behulp van onze bezoekers. Buiten onze eigen activiteiten is er ook ruimte voor de Laakdalse verenigingen. Organiseer je een activiteit die je kenbaar wil maken? Wij zetten ze graag in onze agenda. Bezorg de gegevens aan een van onze webmasters!

 

Yves Christiaens - ych@kamer.cdenv.be

Raf Moons - moons.raf@telenet.be

Stein Voet - steinvoet@skynet.be

 

Kalender