Nieuwsbrief
CD&V Laakdal
N°35 - 26/08/2014
 
 

Tut wordt verkeersveiliger

De voorbije weken heeft iedereen de aanpassingen kunnen vaststellen ter hoogte van verschillende kruispunten in Eindhout. Deze aanpassingen zijn de verkeersveiligheid op verschillende plaatsen ten goede gekomen. Naast de maatregelen op de doortocht door Eindhout is het gemeentebestuur nog bezig met maatregelen in Tut. Hieronder een opsomming.

Fietspad ter hoogte van triangel gerealiseerd

Ter hoogte van de Steenweg op Meerhout, aan het op- en afrittencomplex, werd eindelijk een extra fietspad gerealiseerd. De missing link ter hoogte van Sanitair Verbruggen en Structabo werd herhaaldelijk aangekaart door CD&V-bestuurslid Walter Janssens. Burgemeester Tine Gielis heeft deze situatie consistent besproken met het Agentschap Wegen en Verkeer. "Nu kunnen fietsers komende van de brug over het Albertkanaal op een veilige manier richting Eindhout of Amocolaan rijden", weet Walter Janssens.


Eindhoutse Heide gefatsoeneerd

Naast het fietspad ter hoogte van de Steenweg op Meerhout is ook de situatie enkele meters verderop aangepast. Na aandringen van het gemeentebestuur heeft IOK werken uitgevoerd (en gefinancierd) aan het wegdek. Het wegdek had de laatste jaren heel wat schade opgelopen door onder andere het zwaar vervoer dat er dagdagelijks passeert. Weldra zorgen we zelf nog voor groenaanleg op deze locatie.


Verfraaiingswerken Toekomststraat

Er werd hard gewerkt in de Toekomststraat. Het centrale pleintje werd omgevormd tot parkeergelegenheid.  In de nabije toekomst wordt eenrichtingsverkeer voorzien om het parkeren op de weg veiliger te laten verlopen.

 

"Ook het verbindingsweggetje tussen de Toekomststraat en de Norbertijnenstraat werd gefatsoeneerd en voorzien van openbare verlichting", merkt CD&V-bestuurslid Jan Catry op.

Deze ingrepen kwamen tot stand na overleg met de bewoners van de Toekomststraat.


Overleg rond Steenweg op Oosterlo aangevat

Het gemeentebestuur wil werk maken van een fietspad op de Steenweg op Oosterlo. Deze verbinding tussen Eindhout en Oosterlo is slechts gedeeltelijk verbonden met een fietspad. "De eerste verkennende gesprekken met het stadsbestuur van Geel zijn achter de rug", vertelt burgemeester, Tine Gielis. "We hopen in de nabije toekomst een fietspad te realiseren tussen beide dorpen."

 

Eindhout in het CD&V-partijbestuur? 't Zal wel zijn!

Eindhout is sterk vertegenwoordigd in het CD&V-partijbestuur. Met Tine als burgemeester is deze deelgemeente stevig vertegenwoordigd in het schepencollege. Jongerenvoorzitter Stein Voet zetelt in de OCMW-raad en het vast bureau. Ook Mia De Jong zetelt in de Laakdalse OCMW-raad. Ward Sledsens richtte begin dit jaar de seniorenwerking van onze partij op. Daarin herkennen we ook Karel Janssens. Voorts vertegenwoordigen ook Jan Catry, Leo Theys, Dirk Cuinen, Johan Cuypers, Walter Janssens, Chris Vervecken en Jos Peeters de stem van de Eindhoutenaar.

Kalender